ทำอย่างไรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ที่หลวงพ่อทำไว้จึงจะไม่ดับสูญ ?

เราต้องรักษาตำราวิชชาธรรมกาย

****  ทำอย่างไรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ที่หลวงพ่อทำไว้จึงจะไม่ดับสูญ ?  ****

ข้อคิดจากท่านอาจารย์  คุณลุงการุณย์  บุญมานุช 


นี่คือปัญหาใหญ่ นี่คือปัญหาสำคัญ นี่คือปัญหาท้าทาย นี่คือปัญหาที่เราพบแล้วเห็นแล้ว ทำไมพวกเราไม่คิดแก้ ? พวกเราไม่แก้แล้วใครจะแก้ ? พวกเราไม่ทำแล้วใครจะทำ ? พวกเราไม่คิดแล้วใครจะคิด ? พวกเราไม่อ่านแล้วใครจะอ่าน ? พวกเราไม่ได้แล้วใครจะได้ ?
นี่คือข้อคิด !ตำรามีแล้วก็จริง แต่อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง ดังนั้น มีตำราหรือไม่มีตำราก็มีค่าเท่ากัน อ่านตำราแล้วไม่รู้เรื่อง เราทำไม่ได้ เราเดินวิชาไม่ถูก แล้วจะมีประโยชน์อันใด ? ทั้งที่เราก็รู้ว่าตำรานี้มีคุณค่าสูง แต่เกินปัญญาของเราที่เราจะเรียนรู้ นี่คือลู่ทางที่วิชาธรรมกายจะดับสูญ ถ้าวิชาธรรมกายมีเหตุต้องสูญลงไป อะไรจะเกิดแก่โลกมนุษย์ ? นี่คือคำถามสำคัญทุกวันนี้ เราเห็นทางวัดต่างๆ เก็บรักษาพระไตรปิฎกไว้ในสถานที่มั่นคง สร้างสถานที่เก็บเป็นอันดี นั่นคือประโยชน์น้อย เพราะหนังสือจะเก่าเพราะเก็บ จะให้เกิดประโยชน์จริงต้องรณรงค์ให้มีการอ่าน ต้องโฆษณาให้มีการอ่าน ต้องบังคับให้มีการอ่าน ต้องจัดให้มีการสอบ จัดให้มีการให้รางวัลแก่ผู้เรียนรู้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องเรียนรู้ ทำอย่างนี้พระไตรปิฎกจึงจะเกิดคุณค่า เอาไปเก็บใส่กุญแจอย่างนั้น ไม่เกิดประโยชน์เลย ต้องมีคนมาอ่าน ต้องมีคนมาเปิดดู จึงจะมีคุณ ให้ฉีกขาดไปเพราะการอ่าน ดีกว่าเก็บไว้จนเก่าแต่หาคนอ่านไม่ได้กลับมาดูวิชาธรรมกายของเราบ้าง ตำรามีอยู่แล้วเพราะหลวงพ่อทำไว้แล้ว ปัญหาอยู่ที่ว่าอ่านไม่รู้เรื่อง จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ?ปัญหานี้ข้าพเจ้าแก้ไขให้แล้ว ข้าพเจ้านำวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรมาเขียนขยายความให้ครบแล้ว ต่อไปนี้อ่านทุกบทรู้เรื่องแล้วและเดินวิชาได้แล้ว วิชาธรรมกายไม่ยากแล้ว ตำราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรในฉบับที่ขยายความแล้วมีครบถ้วน ต้อนรับผู้มีบารมีธรรมทุกเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำถามเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่ถูกถามบ่อยๆความเห็น (5)

อะไร เป็นแก่นพุทธศาสตร์ ที่แท้จริงคะ

วิชาธรรมกาย หรือ การเป็นอนัตตา

ปราชญ์ขยะ
IP: xxx.123.109.84
เขียนเมื่อ 

โปรดทำความเข้าใจให้มากครับ อนัตตาเป็นสภาวะธรรม ธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรม ธรรมกายทำให้เราแจ้งในกฏอนัตตา ผู้ใดถึงธรรม ผู้นั้นถึงเราตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย อนัตตากับเรื่องธรรมกายเป็นสิ่งเกื้อกูลกันครับ

เราจะเห็นพระไตรลักษณ์ตามหลักวิปัสสนาอย่างแจ่มแจ้งก็อาศัยญาณทัสสนะของธรรมกายอันเป็นกายในกายที่อยู่ในชั้นโลกุตตรภูมินั่นเอง

พระธรรมเป็นเอนกปริยายสัมพันธ์กันหมดครับ ผู้ปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกายก็ต้องพิจารณา พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่นกันครับโดยใช้ญาณทัสสนะของธรรมกายไปดูสภาวธรรมตามที่เป็นจริงนั่นเอง

เขียนเมื่อ 

ผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตน

ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.91.203.170
เขียนเมื่อ 

พุทธศาสนตร์เป็นส่วยหนึ่งของวิชชาธรรมกาย

IP: xxx.91.203.170
เขียนเมื่อ 

พุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชชาธรรมกาย