การหยุดรอเพื่อพักและก้าวต่อ ช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหมในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเพื่อหาคำตอบ