สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 11 )

รูปแบบทั่วไปและขนาดถุงที่ใช้สำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

         ในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันอาจทำได้ 2 วิธี  คือ  การเพาะกล้าแบบอนุบาลครั้งเดียว  และการเพาะกล้าแบบอนุบาลสองครั้ง   โดยทั่วไปการเพาะกล้าแบบอนุบาลสองครั้งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันมากกว่าวิธีการแรก   โดยมีขั้นตอนการอนุบาลต้นกล้าปาล์มน้ำมันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
                1. ระยะอนุบาลแรก   เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าประมาณสามเดือนแรกในเรือนเพาะชำที่ถาวรหรือชั่วคราวที่มีอายุคงทนอยู่ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี   โดยเพาะชำต้นกล้าในถุงพลาสติกสีดำ  ขนาด  6 x 9 นิ้ว  หนาอย่างน้อย 250 เกจ  หลังจากนั้นจึงย้ายต้นกล้าลงถุงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
                2. ระยะอนุบาลหลัก  เป็นการดูแลรักษาต้นกล้าตั้งแต่อายุสามเดือน  จนถึงนำไปปลูกในแปลงปลูกจริง  ซึ่งมีอายุต้นกล้าตั้งแต่ 10 ถึง 14 เดือน  โดยเพาะชำต้นกล้าในถุงพลาสติกสีดำ  ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 x 18 นิ้ว  หนาอย่างน้อย 500 เกจ

                สำหรับการเพาะกล้าแบบอนุบาลครั้งเดียว  จะใช้ถุงพลาสติกสีดำ  ขนาดไม่ต่ำกว่า 16x18 นิ้ว  หนาอย่างน้อย 500 เกจ  ตั้งแต่เริ่มเพาะกล้าจนกระทั้งปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 10 ถึง 14 เดือน

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#บทความวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 21519, เขียน: 29 Mar 2006 @ 11:24 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 12:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)