การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2

  ติดต่อ

  การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2  
การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่2
ผลการประชุมทีม HRD วันที่ 16 มกราคม 2549
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ และทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมปี 2549 
โดยให้คณะทำงานจัดทำระบบประเมินสมรรถนะ 
บุคลากรนำผลการประเมินนำร่องของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการมานำเสนอ
- มีการพูดคุยถึงกรอบและแนวทางการประชุมทำแผนพัฒนากำลังคน
ธัญญารักษ์และศูนย์ภูมิภาค
- ทำหนังสือเชิญผู้แทนจากศูนย์บำบัดภูมิภาคมาร่วมจัดทำแผน
 ในวันที่ 17-18 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการสถาบันธัญญารักษ์                   
                                สุภาริณีย์ สายแสงทอง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 21509, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:38:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)