การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ครีม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รับ-ส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ

การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของการสื่อสาร

      การสื่อสารข้อมูล (data communication) คือการรับ-ส่ง โอน ย้าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบของการสื่อสาร
        โดยทั่วไป การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
 1. ผู้ส่งข้อมูล (sender) คือสิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ
  2. ผู้รับข้อมูล (receiver) คือสิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้
 3. ข้อมูล (data) คือข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของข้อ
ความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และอื่น ๆ
 4. สื่อนำข้อมูล (medium) คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลไป
ยังผู้รับข้อมูล เช่น สายเคเบิ้ล สายใยแก้วนำแสง อากาศ ฯลฯ
  5. โปรโตคอล (protocol) คือกฎหรือวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซึ่งผู้ส่งข้อมูลจะต้องส่งข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสาร ที่ตกลงไว้กับผู้รับข้อมูล จึงจะสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ (คำว่า "protocol" เป็นคำที่มักสะกดกันผิด เป็น "protocal")         6.ตัวแปลงสัญญาณ ได้แก่ transmitter ทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณและ receiver ทำหน้าที่แปลงสัญญาณให้เป็นข้อมูล เช่น Modem,โทรศัพท์ เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่ายcomputerความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#data

หมายเลขบันทึก

213484

เขียน

02 Oct 2008 @ 12:00
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 13:42
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก