จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้


จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการผลิต CAI อย่างไร?

           จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ในการผลิต CAI พอจะสรุปได้ว่า การผลิต CAI นั้นจะต้องคำนึงถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย เนื่องจากจะทำให้ CAI นั้นๆ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับมากที่สุด จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้

              1. การเร่งเร้าความสนใจ เป็นการนำเสนอบทนำของเรื่อง ควรจเริ่มด้วยดารใช้แสง สี เสียง หรือสื่อประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจ

              2. การบอกวัตถุประสงค์ จะเป็นการทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน รวมทั้งขอบเขตของเนื้อหาด้วย

              3. การทบทวนความรู้เดิม ควรจะมีการทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฎิบัติสำหรับบทเรียน CAI ก็คือ การทดสอบก่อนเรียน

             4.  การนำเสนอเนื้อหาใหม่ ควรนำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบคำอธิบายสั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ

             5. การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ผู้ออกแบบจะต้องยึดหลัก การจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ยากไปสู่ที่ง่ายกว่า ให้เป็นไปตามลำดับขั้น

             6. การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน บทเรียน CAI ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ  เช่น การให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม  การแสดงความคิดเห็น การเลือกกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ

             7.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ บทเรียน CAI จะต้องบอกเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วนใด อยู่ห่างจากเป้าหมายเท่าใด จึงจะทำให้บทเรียนนั้นท้าทาย และได้รับความสนใจ

             8.  การทดสอบความรู้ใหม่ หรือ การทดสอบหลังเรียน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และสามารถวัดผลัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร

             9.  การสรุปและนำไปใช้  เป้นการสรุปองค์ความรู้ที่เรียนได้รับเฉพาะประเด็นสำคัญๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชน์ได้ต่อไป

             จากรายละเอียดข้างต้น เป็นข้อคำนึงถึงในการผลิต CAI ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษามาจากหลายๆ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งที่ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงก็คือ ช่วงอายุของผู้เรียน เพราะแต่ละระดับอายุมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  CAI ที่ดี มีคุณภาพจะต้องสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

              

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21213เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2006 22:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2012 23:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
  • บันทึกมีประโยชน์มากครับ
  • วันหน้าบันทึกเรื่องราวจากความคิดและประสบการณ์ของตนเองมาเล่าสู่กันบ้างซิครับ
น่ารักมาก.....

สวัสดีครับ ช่วยแนะนำการใส่ภาพในบล็อก ให้ผมหน่อยได้ไหม ยังไม่เข้าใจ

น่ารัก......มาก ๆ........ 

กินอะไรหน้ามน........ถึงได้.................

กินข้าวกับอะไรครับ  ถึง.......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท