สอนเจ้าหน้าที่รุ่นแรกของปี 49

ผลลัพธ์จากการประชุมโดยการสังเกตผู้เข้าร่วมประชุม ผมว่าหลายคนเข้าใจแนวคิดมากขึ้น อาจจะเกิดจากแต่เดิมก็ทำงานด้วยแนวคิดนี้อยู่แล้วแต่ไม่ทราบ พอจับออกมาจึงมองออกได้ง่ายขึ้นแลัเข้าใจง่ายขึ้น
วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้สอนเจ้าหน้าที่กลุ่มข้าราชการ (ผมแยกเป็น 2 กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง เพราะวัตถุประสงค์ในการสอนและเรื่องต้องการให้รู้และนำไปใช้แตกต่างกันเล็กน้อย แต่หลักสำคัญคล้ายๆกัน คือปลูกฝังแนวคิดร่วมกับการพัฒนาแบบง่าย ( ที่ควรทำและตรงประเด็น )) วันนี้เป็นการสอนเรื่อง 3C เป็นการสอนที่พยายามให้เข้าใจง่ายว่า ตัวตนของเราเป็นยังไง เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆอย่างไร การพัฒนาที่ผ่านมาใช้แนวคิดที่สำคัญอะไรมาใช้บ้างแล้ว ซึ่งเรื่องแนวคิดที่สำคัญ ผมเคยสอนไปบ้างแล้วเมื่อปีที่แล้ว เช่น การมุ่งเน้นผู้รับบริการ ทีม การใช้ข้อมูลทางวิชาการ การนำข้อมูลมาใชวิเคราะห์้ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พอ HPH เข้ามาก้อสอนเรื่องการempowerment focus on health หรือ comunity & social Responsibity ซึ่งสอนแล้วก็อยากต้องการให้ทราบด้วยว่าต้องทำอย่างไรเวลานำไปใช้ หลังจากทราบถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงของแต่ละตัว หลังจากสอนเสร็จก้อให้ทำกลุ่ม เลียนแบบที่เคยไปประชุม Springboard มา คือแบ่งกลุ่ม(ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียวกัน) แล้วให้สมาชิกในกลุ่มเล่าเรื่องที่ตนเองพัฒนาคุณภาพไป โดยใช้หลัก 3C แล้วคัดเลือกมานำเสนอ และให้สมาชิกในห้องประชุมช่วยอภิปรายถึง บริบท และ แนวคิดที่เกี่ยวข้องใเรื่องที่นำเสนอ ซึ่งบรรยากาศในการทำกลุ่มค่อนข้างดีมาก ทำให้หลายคนเข้าใจได้ดีมากขึ้น หลังจากฟังอย่างเดียวมาแล้ว ผมก็เสริมเล็กน้อย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับบริบทคือ หลายกลุ่มที่เล่าไม่ค่อยเรียงลำดับ บางครั้งบริบทอาจไปโผล่กลางเรื่องที่เล่า ทำให้ผู้ฟังจับไม่ได้และหลุดไป ซึ่งผมเองคงไม่ได้สอนวิธีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนมากนัก ซึ่งคงเป็นประโยชน์ของกลุ่มหลังต่อไป พรุ่งนี้สอนเรื่องการตามรอย ตั้งใจว่าจะเป็นหลักการโดยรวมและสามารถให้นำไปใช้ได้ ไม่ต้องใช้เฉพาะทางคลินิก ผลลัพธ์จากการประชุมโดยการสังเกตผู้เข้าร่วมประชุม ผมว่าหลายคนเข้าใจแนวคิดมากขึ้น อาจจะเกิดจากแต่เดิมก็ทำงานด้วยแนวคิดนี้อยู่แล้วแต่ไม่ทราบ พอจับออกมาจึงมองออกได้ง่ายขึ้นแลัเข้าใจง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพที่กำลังงอกเงยโรงพยาบาลไพศาลีความเห็น (0)