GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ปัญหาโรคอ้วนและความสูงของนักเรียน

โรคอ้วนและความสูงของนักเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐานปัญหาสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

 

{         เมื่อวันที่  9  กันยายน  2551  คณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 9  จังหวัดพิษณุโลกมาประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุตรดิตถ์ศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์  เป็นตัวแทนที่ผ่านการประเมิน  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1

{         กรรมการประเมินได้ประเมินองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร  6 มาตรฐาน  พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทุกรายการ/เป็นที่น่าพึงพอใจของคณะกรรมการ

{         สิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการประเมินครั้งนี้พบว่า

1.      ปัญหานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์  (อ้วน)  ร้อยละ  12

2.      ปัญหานักเรียนมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) ร้อยละ  7

{         จากปัญหาดังกล่าว  จึงทำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาได้แก่

-  การจัดอาหารเสริม (ส่งเสริมการเพิ่มส่วนสูง)

-  การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย/จัดทำห้อง  Fitness (สำหรับการแก้ไขโรคอ้วน/

    และการเพิ่มส่วนสูง)

-  ขอฝากผู้ปกครองนักเรียน/ครู ช่วยดูแลนักเรียนในด้านอาหารเพื่อรับการ

    ประเมินอีกครั้งในภาคเรียนที่  2/2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 210990
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

โรงเรียนอุตรดิตถ์แวะมาเยี่ยมเยียนเตรียมน้อมอุตรดิตถ์

ยินดีด้วยกับการเป็นตัวแทนในการประเมินก้าวสู้เพชร

สงสัยอาหารที่เตรียมน้อมอร่อยนะ ต้องลดความแซบลงหน่อยนะท่านผอ.น้อย