UV ทำอะไรต่อร่างกาย  ผลของการสัมผัส UV โดยไม่มีอะไรปกปิดผิวหนังก็คือการเกิดผิวไหม้แดดหรือผิวเป็นสีแทน แต่ถ้าถูกแสงแดดนานก็จะเกิดการแก่ลงก่อนวัยของผิวหนังทำให้เหี่ยวย่น, สูญเสียความยืดหยุ่น, เป็นจุดดำเป็นจ้ำและที่รายแรงที่สุดคือ มะเร็งผิวหนัง