ความรู้ประเภทใดที่ควรจัดเก็บ

     ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บความรู้ทั่วๆไป โดยแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้

1) สมุดหน้าเหลืองของบริษัท (Corporate Yellow Pages) : ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน และของบรรดาที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ใครที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใครทำงานให้แก่ลูกค้าคนใดบ้าง

2) บทเรียนในอดีต (Lesson Learned) : ข้อมูลรายละเอียดของความสำเร็จ ความผิดพลาด และความล้มเหลวต่างๆ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่นๆได้

3) ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งและซัพพลายเออร์ (Competitor and Supplier Intelligence) : ปูมข้อมูลของบริษัทต่างๆ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รายงานการเยี่ยมลูกค้าจากฝ่ายขาย บันทึกของผู้ที่ร่วมการประชุมสัมมนา รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในบริษัท และข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

4) นโยบายและประสบการณ์ของบริษัท (Company Experiences and Policies) : แผนผังของกระบวนการต่างๆ แผนงานกรรมวิธี หลักการ แนวทาง มาตรฐาน นโยบาย การวัดผลการปฎิบัติงาน ปูมข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ

5) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของบริษัท (Company Products and Processes) : เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล กระบวนการ และสิ่งพิมพ์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างและระบบต่างๆ งานประจำวัน และขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)