แนวทางการวัดผลและประเมินผล


แนวทางการวัดผลและประเมินผล

แนวทางการวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนมีการวัดประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้งหมด 4 ด้าน
1. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
3. ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ด้านที่ 1 การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 สัดส่วนคะแนน ระหว่างปี : ปลายปี ระหว่างภาค : ปลายภาค 70:30 และ 80:20
1.2 วิธีการประเมิน ประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
    - การประเมินโครงงาน
    - การประเมินตามสภาพจริง
    - การประเมินการทำงานกลุ่ม
    - การประเมินชิ้นงาน / รายงาน
    - การประเมินด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ
    - การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
1.3 การตัดสินผลการเรียน
    1.3.1 ช่วงชั้นที่ 1- 3 คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยปลายปี โดยนำผลการเรียนเต็ม 100 คะแนน แล้วเทียบเป็นร้อยละระดับผลการเรียน
    1.3.2 ช่วงชั้นที่ 4 คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปลายภาคภาคละ 100 คะแนน แล้วเทียบเป็นร้อยละระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ     ระดับผลการเรียน     ความหมาย
0 – 49                         0                     ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
50 – 54                       1                     ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
55 – 59                     1.5                    ผลการเรียนพอใช้
60 – 64                        2                    ผลการเรียนน่าพอใจ
65 – 69                     2.5                    ผลการเรียนค่อนข้างดี
70 – 74                       3                     ผลการเรียนดี
75 – 79                     3.5                    ผลการเรียนดีมาก
80 ขึ้นไป                       4                    ผลการเรียนดีเยี่ยม
หมายเลขบันทึก: 210421เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2008 11:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2012 17:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท