ภาษาไทยน่ารู้

การอ่าน สะกดคำ

การทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียนของทุกเดือน  นักเรียนที่มีทักษะในการอ่านและเขียนจะ

สามารถคงสภาพการอ่านและเขียนได้  ส่วนนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง จะสามารถแก้ไขได้ ถ้านักเรียนใส่ใจ  นักเรียนจะสามารถพัฒนาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตั้งใจหน่อยนะ เอาใหม่ ค่อยคิด ค่อยทำ