คำราชาศัพท์ 

หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

ราชาศัพท์                                           ความหมาย

 

พระกลดคันสั้น                                                    ร่ม

 

พระกรรภิรมย์                                                     ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น

                                                                        สำรับหนึ่งมี 3 คัน

 

พระอภิรุม                                                           เครื่องประดับเกียรติยศ เช่น ฉัตร พัดโบก

                                                                        จามร บังสูรย์