การใช้หนังสือเรียน


การใช้หนังสือเรียน

การใช้หนังสือเรียน

 

            หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีประเภทหนึ่ง  แต่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และเทคนิคที่จะใช้หนังสือเรียนให้เกิดประโยชน์เต็มที่ จะใช้หนังสือเรียนสอนแทนครูไม่ได้   ครูจะต้องไม่ใช้หนังสือเรียนสำหรับอ่านให้นักเรียนอ่านตาม หรือให้นักเรียนอ่านทีละคนจนครบชั้น  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยเท่านั้น

1.      ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียน

1.1           จะต้องพิจารณาและตรวจสอบดูว่า เราจะสามารถใช้หนังสือเรียนแต่ละเล่ม

ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยวิธีใดบ้าง

1.2           ประเมินคุณค่าของหนังสือเรียน  โดยพิจารณาจากจุดหมายของรายวิชา

1.3           ตรวจสอบดูว่าคำศัพท์ที่ใช้และเนื้อหาของหนังสือเรียนเหมาะสำหรับระดับชั้นหรือไม่

1.4           ใช้หนังสือฉบับที่พิมพ์ล่าสุด

1.5             ใช้หนังสือเรียนเพื่อบรรลุจุดหมายของเนื้อหาสาระของวิชาหรือมาตรฐานการเรียนรู้

1.6           ใช้สื่อการเรียนอย่างอื่นเสริมการสอนจากหนังสือเรียน  ควรจัดให้การอ่านหนังสือ

เป็นเพียงการเร้าให้เกิดกิจกรรมการสอนอย่างอื่น

1.7                        ศึกษาวิชาการใช้หนังสือเรียนจากคู่มือการสอนหรือครูคนอื่นๆ ที่เคยใช้ประสบความสำเร็จ

มาแล้ว  และนำเอาวิธีการที่ดีที่สุดของเขามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการสอน

1.8           ครูจะต้องอ่านและทำความเข้าใจหนังสือให้ดีก่อนจะมามอบหมายงานให้นักเรียนทำ

1.9           สอนให้นักเรียนรู้จักใช้สารบาญ  ดรรชนี  หัวข้อเรื่อง  ตาราง  แผนภูมิ  และอื่นๆ

1.10       จะต้องสำรวจว่านักเรียนคนใดมีปัญหาเรื่องการอ่านแล้วครูช่วยสอนซ่อมเสริมให้

1.11       มอบแบบฝึกหัดให้ทำ โดยให้นักเรียนเข้าใจถึงว่าหนังสือเรียนช่วยให้เขาเข้าใจเนื้อหา

อธิบายสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างไร

1.12       อธิบายข้อความ  แผนภูมิ  และรูปภาพที่ยากให้นักเรียนเข้าใจได้

1.13       ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องในหนังสือเรียน  โดยตั้งปัญหาหรือประเด็นให้ไปคิดค้นคว้าหาคำตอบ

1.14       ถ้ามีตอนไหนของหนังสือเห็นว่าดีและเหมาะสมก็ควรจะนำมาเน้น

และใช้ให้เกิดประโยชน์

2.      ข้อควรระวังในการใช้หนังสือเรียน

2.1           อ่านหนังสือเรียนเป็นตัวแทนของรายวิชา

2.2           อย่าพึ่งหนังสือเรียนมากเกินไป  เมื่อท่านมีประสบการณ์ในการสอนเพียงพอ

2.3           อย่าละทิ้งการวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยถือว่าสอนตามหนังสือง่ายกว่า

หมายเลขบันทึก: 210033เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2008 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 18:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท