ค้นหาแววความสามารถพิเศษ


ตัวอย่างแบบค้นหาความสามารถพิเศษนักเรียน

แววผู้นำ

                                                                                                                                                                               ใช่            ไม่ใช่

1.             มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง                                                                                    

2.                   ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม

3.             เป็นคนมีอารมณ์ขัน                                           

4.             ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง                               

5.             ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก

6.             ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น                                                                                   

7.             มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์          

8.                   สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว                

9.             มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่างๆ                               

10.          เพื่อนๆชอบที่จะเล่นด้วย                                                                  

11.          มีความสามารถในการตัดสินใจ                                                                                       

12.          สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆได้ดี                                                                                   

13.          มีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่งานและตั้งใจทำให้ดีที่สุด                                                           

14.          สร้างศรัทธา ความเชื่อและความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้                    

15.          มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น                              

16.          เป็นคนกว้างขวาง  เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม                                       

17.          ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                                                                                     

18.          ชอบทำงานหลายอย่างและทำอย่างทุมเท                      

19.          พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ๆและคำวิพากษ์วิจารณ์                                      

20.          กล้าคิด กล้าพูด  กล้าทำ  กล้ารับผิดชอบ                                                                                         

21.          กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน                                                                                 

22.          สามารถควบคุมการดำเนินงานในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้                    

23.          มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ 

24.                ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี  (มีความคิดและการกระทำที่ยืดหยุ่น ควบคุมอารมณ์                         

และความรู้สึกได้หนักแน่น ไม่หวั่นไหวง่าย  เช่น ไม่รู้สึกรำคาญ หรืออารมณ์เสีย

เมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากกิจวัตรประจำวัน

25.                มีความเข้าใจลึกซึ้งและว่องไวในเรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคน                                                                    

 26.          ชอบคบคิดปัญหายากๆเกี่ยวกับสังคม (อาจเป็นสังคมในบ้าน,โรงเรียนหรือชุมชนก็ได้)   

27.          ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ                                                                                      

28.          รู้จักใช้หลักการหรือแนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา                                                                                   

29.                มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการจัดระบบทางสังคม (เช่น เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรม

อาจริเริ่มนำกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไข โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไป ฯลฯ )

30.          แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี                                                                                 

31.          กล้าเสี่ยง                                                                               

32.          สนุกกับงานที่ต้องตัดสินใจ                                                                                              

33.          รู้จักใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้เป็นประโยชน์                                                                           

34.                รักความยุติธรรม                                                                 

หมายเลขบันทึก: 208524เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2008 22:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 01:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี