ทฤษฏีพหุปัญญา คือ อะไร

รอยยิ้ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทฤษฏีพหุปัญญา คือ อะไร

ทฤษฏีพหุปัญญา
      การ์ดเนอร์ เป็นผู้บุกเบิกการนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ และเพื่อเป็นการฝึกฝนในการใช้ปัญญา ทั้ง 8  ด้านตามทฤษฏีพหุปัญญา แบ่งเป็น 8  ด้าน  ดังนี้
      1.ปัญญาด้านดนตรี

       2.ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย
       3.ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์
       4.ปัญญาด้านภาษา
       5.ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
       6.ปัญญาด้านการเข้ากับผู้อื่น
       7.ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
       8.ปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ     

               ทฤษฏีพหุปัญญา  หมายถึง   ความสามารถในการค้นหา ความรู้ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม

ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences Theory) เป็นทฤษฎีที่มุ่งส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ความสามารถดังกล่าวได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (Verbal/Linguistic Intelligences) ความสามารถในการใช้เหตุผล/การคิกคำนวณ (Logical/Mathematical Intelligences) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์(Visual/Spatial Intelligences) ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย (Body/Kinesthetic Intelligences) ความสามารถด้านดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligences) ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligences) ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligences) และความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligences) ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับการเสริมและพัฒนาความสามารถนั้นตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  (คุณเห็นด้วยไหมค่ะ)

                                                                                                                                     รอยยิ้ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน YUWATHIDAความเห็น (3)

-
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ yaimod เห็นด้วยน่ะค่ะ ถ้าหากเรามีความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญาได้ก็ดี แต่ yaimod รู้สึกว่าจะได้แค่ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย สองข้อเอง ต้องฝึกฝนตัวเองให้มากกว่านี้แล้วล่ะค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ความคิดเห็นของยุวธิดา ขันภักดี ดาวโหลดไฟล์ที่มี้

tex 19
IP: xxx.25.248.7
เขียนเมื่อ 

ดีมากกกๆครับ