วาดภาพ / ระบายสีและสร้างข้อความ Photoshop


วาดภาพ / ระบายสีและสร้างข้อความ Photoshop

วาดภาพ / ระบายสีและสร้างข้อความ
นอกจากการนำภาพกราฟิกที่มีอยู่ล้ามาปรับแต่งและตัดต่อ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Photoshop คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพ ระบายสี และใส่ข้อความ ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ภาพต่าง ๆ ขึ้นมาได้เอง หรือใช้ตกแต่งเพื่อเพิ่มองค์ประกอบให้ภาพที่มีอยู่แล้วดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก

เรื่องของโมเดลสีและโหมดสี
ก่อนที่จะเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมเพื่อวาดภาพและระบายสี สิ่งแรกที่จะต้องเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสีใน Photoshop คือ เรื่องของโมเดลสีและโหมดสี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำหนดคุณสมบัติที่ถูกต้องให้ภาพ และช่วยให้เข้าใจประเด็นทางเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังวิธีการเลือกสีแบบต่าง ๆ

โมเดลสี Color Model
โมเดลสี คือ วิธีการแทนค่าสีต่าง ๆ ที่คนเรามองเห็นในธรรมชาติด้วยตัวเลขที่สามารถวัดและประเมินค่าได้ โมเดลสีมีอยู่หลายระบบซึ่งแต่ละระบบก็เหมาะสำหรับใช้ในกรณีทีแตกต่างกัน เช่น RGB, CMYK, HSL และ Lab
อีกคำที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน คือ Color Space ซึ่งหมายถึง รูปแบบย่อยของโมเดลสีระบบใดระบบหนึ่ง โดยแต่ละรูปแบบจะครอบคลุมช่วงสีที่แตกต่างกัน เช่น ในโมเดล RGB มีรูปแบบย่อยที่พบบ่อย ๆ คือ Adobe RGB และ SRGB
สำหรับโมเดลสีที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ Photoshop เพื่อสร้างเว็บเพจประกอบด้วย

โมเดล RGB
เป็นระบบที่มีแนวคิดมาจากการผสมแสงสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกันคือ แดง Red เขียว Green และน้ำเงิน Blue จะทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามธรรมชาติโดยผลการผสมจะเกิดเป็นสีอะไร ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนความเข้มของสีหลักแต่ละสี ที่มีค่าได้ตั้งแต่ 0-255 ในระบบสีที่เก็บข้อมูลแบบ 8 บิต และเมื่อสีหลักทุกสีที่ความเข้มสูงสุดมาผลสมกันจะได้สีขาว ส่วนใหญ่ ๆ โมเดลนี้จะใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น จอภาพและกล้องดิจิตอล

โมเดล CMYK
เป็นระบบที่มีแนวคิดมาจากการดูดกลืนแสงของวัตถุสี ซึ่งแสงที่สะท้องเข้าสู่ตาจะเป็นสีตรงกันข้าม ประกอบด้วยสีหลัก 4 สี คือ ฟ้า (Cyan) ม่วงแดง เหลือง ดำ ซึ่งเมื่อผสมกันจะทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ บนหน้ากระดาษ ค่าสีหลักในโมเดลนี้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0-100%

โมเดล HSB
เป็นระบบที่มีแนวคิดมาจากรูปแบบการมองเห็นสีของคนเรา ในระบบนี้จะแบ่งองค์ประกอบของสีออกเป็น 3 ส่วนคือ
- Hue คือ สีสันต่าง ๆตามปกติเราจะเรียกสีเหล่านี้ด้วยชื่อ เช่น แดง ส้ม ฟ้า ม่วง ในระบบนี้จะอ้างอิงถึงสีโดยใช้วงกลมสี ซึ่งแต่ละสีจะมีตำแหน่งที่แน่นอนตั้งแต่ 0-360
- Saturation คือ ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสี ค่านี้จะบ่งถึงสัดส่วนของสีเทาที่ผสมอยู่ในองค์ประกอบหลัก Hue โดยค่า 0% จะทำให้ได้สีเทาล้วน และ 100%จะทำให้ได้สีที่บริสุทธ์ที่สุด
- Brightmess คือ ความสว่างของสี มีค่าเป็นเปอร์เซ้นตั้งแต่ 0-100% โดยค่า 0% คือทำให้ได้สีตามค่า Hue และ Saturation

โหมดสี
โหมดสี คือ วิธีการกำหนดจำนวนสีและระบบการแทนค่าสีที่นำมาใช้กับภาพกราฟิกในโปรแกรม Photoshop มีโหมดสีให้ใช้ 8 โหมดซึ่งส่วนหนึ่งถูกกำหนดตามโมเดลสีมาตรฐาน เช่น RGB, CMYK และ Lab นอกจากนี้ยังมีโหมดอื่น ๆ ที่กำหนดขึ้นตามผลลัพธ์ของสีที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบางอย่างเช่น Grayscale, Indexed Color, Duotone เป็นต้น

การเลือกใน Photoshop
ในการเลือกสีเพื่อนำไปใช้การตกแต่งภาพนั้น คุณสามารถเลือกสีที่ต้องการได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น เลือกจากจากพาเล็ต Swatches, พาเล็ต Color และใช้ Color Picker เป็นต้น

สี Foreground และ Background
สี่ที่จะนำไปตกแต่งภาพนั้นตามปกติแล้วเมื่อคุณระบายสีด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เครื่องมือเหล่านั้นจะใช้สีในช่อง Foreground เพื่อการระบาย หากว่าคุณใช้เครื่องมือในการลบ Eraser คุณจะได้สี Background แสดงแทนที่สีที่ถูกลบไป

สร้างเส้นขอบ และเติมสีในภาพ
การสร้างเส้นขอบให้กับรูปภาพนั้น จะใช้คำสั่ง Stroke ซึ่งจะเป็นใส่เส้นขอบให้กับ Selection ที่เลือกไว้ หรือถ้าเลือกทั้งเลเยอร์ก็จะเป็นการเติมขอบให้กับออบเจ็คทั้งเลเยอร์นั้นคุณสามารถเลือกสี ขนาดของเส้น และออปชั่นอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน
1. สร้าง Selection หรือ เลือกเลเยอร์
2. เลือกคำสั่ง Edit > Stroke
3. กำหนดค่าในส่วน Stroke ดังนี้
- Width กำหนดความกว้างหรือความหนาของเส้น
- Color กำหนดสีของเส้น
4. กำหนดตำแหน่งการเติมเส้นในส่วน Location เช่น Insid (เติมขอบด้านในของ Selection , Center, Outside
5. กำหนดออปชั่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mode, Opacity และ Preserve Transparency ได้ตามต้องการ
6. คลิกปุ่ม OK

หมายเลขบันทึก: 207638เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2008 21:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:10 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท