ERP และ CRM คืออะไร มีความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีอย่างไร


ERP และ CRM คืออะไร

1.ERP คืออะไร มีความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

ERP หรือ ห่วงโซ่ของกิจกรรมขององค์กร

                องค์กรธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม  สร้างมูลค่า                ของทรัพยากรธุรกิจให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการและส่งมอบ มูลค่า นั้นให้แก่ลูกค้า โดยกระบวนการสร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะรับผิดชอบงานในส่วนของตน และมูลค่าสุดท้ายจะเกิดจากการประสานงานระหว่างแต่ละส่วนหรือแผนกย่อยๆ  ดังนั้นกิจกรรมที่สร้างมูลค่านั้น ประกอบด้วยการเชื่อมโยงของกิจกรรมของแผนกต่างๆ ในองค์กร  การเชื่อมโยงของบริษัทเพื่อให้เกิดมูลค่านี้ เรียกว่า ห่วงโซ่ของมูลค่า (value  chain)”

 

จากรูปแบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ การจัดซื้อ การผลิต การขาย    

ความสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ กับองค์กร ดังนี้

1.       องค์กรมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการลูกค้าได้เร็วขึ้น

2.       ประหยัดเวลาในการขนส่ง

3.       สร้างมูลค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4.       การประสานงานของแต่ละฝ่ายหรือแผนก มีประสิทธิภาพ

 ERP  package

                ERP  package  เป็น  application software  package  ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทผู้จำหน่าย  ERP  package (Vendor   หรือ  Software Vendor)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและบริหารงานระบบ  ERP  โดยจะใช้  ERP  package  ในการสร้างระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต  การขาย  การบัญชี  และการบริหารบุคคล  ซึ่งเป็นระบบงานหลักขององค์กรขึ้นเป็นระบบสารสนเทศรวมขององค์กร   โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

 

คุณสมบัติที่ดีของ  ERP package

                1. มีคุณสมบัติ online transaction system เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ real time ได้

                2. รวมข้อมูลและ information ต่างๆ เข้ามาที่จุดเดียว และใช้งานร่วมกันโดยใช้ integrated     database

            3. มี application software module ที่มีความสามารถสูงสำหรับงานหลักๆ ของธุรกิจได้                  อย่างหลากหลาย

                4. มีความสามารถในการใช้งานในหลายประเทศ ข้ามประเทศ จึงสนับสนุนหลายภาษา                  หลายสกุลตรา

                5. มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนขยายงานได้ง่าย เมื่อระบบงานหรือโครงสร้างองค์                  กรมีการเปลี่ยนแปลง

                6. มีขั้นตอนและวิธีการในการติดตั้งสร้างระบบ ERP ในองค์กรที่พร้อมและชัดเจน

                7. เตรียมสภาพแวดล้อม(ระบบสนับสนุน) สำหรับการพัฒนาฟังก์ชันที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติมได้

                8. สามารถใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ

                9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานระดับโลก มีความเป็นระบบเปิด (open system)

            10. สามารถ interface หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่มีอยู่แล้วในบริษัทได้

            11. มีระบบการอบรมบุคลากรในขั้นตอนการติดตั้งระบบ

            12. มีระบบสนับสนุนการดูแลและบำรุงรักษาระบบ

 

2.  CRM คืออะไร มีความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

CRM  คืออะไร

CRM ( Customer Relation Management) คือ กิจกรรมทางการตลาดที่สานสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองให้ลูกค้าพอใจโดยที่กิจการยังมีกำไร

หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

1.การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย

2.การเรียนรู้ความพอใจของลูกค้าเป้าหมาย

3.การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

4.การมีส่วนร่วมของลูกค้า

การใช้ CRM รักษาลูกค้าปัจจุบัน ดึงลูกค้าเก่า สร้างลูกค้าใหม่

ทำให้เขาซื้อเพิ่ม ซื้อสินค้าในเครือเพิ่ม ทำให้เขาเป็นลูกค้าเรานานๆ Call Center ก็เป็นเครื่องมือ CRM Web Site ก็เป็นเครื่องมือ-CRM

การใช้ CRM รักษาลูกค้าปัจจุบัน ดึงลูกค้าเก่า สร้างลูกค้าใหม่

           Biz มาจาก  Business

          ให้คำแนะนำ ให้เขารู้สึกว่าเราให้คุณค่าแก่เขา ทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้น  ลดต้นทุนการทำงานของเขา ลดความเสียหายให้เขา ลดการทำงานที่กลับมาซ่อมใหม่ทำระบบให้ง่ายขึ้น  มีการสื่อสารในหน่วยงาน ใช้อิเล็คทรอนิคส์ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย

ปัจจัยความสำเร็จของกลยุทธ์ CRM

1.  เลือกลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสม

2.  มีข้อมูลลูกค้าเพียงพอ

3.  กำหนดพนักงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสม

4. หนดลำดับขั้นความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ เหมาะสม

5.  พัฒนาการสื่อสารสองทาง

6.  สร้าง “Lock-in” devices

7.  สร้าง “Brand Franchise”

8.  คัดสรร รักษา เสริมสร้าง พนักงานที่ดีไว้

ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

                CRM มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการพัฒนาเพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น Web Site เป็นต้น

 

คำสำคัญ (Tags): #erp และ crm คืออะไร
หมายเลขบันทึก: 207431เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2008 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:32 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี