เกมการศึกษา

รองฯขวัญ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เกมการศึกษา (Educational Game)

วิธีการสอนโดยใช้เกมคือกระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกา เงื่อนไข และนำข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย เพื่อสรุปผลการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้

    ขั้นที่ 1 ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น

    ขั้นที่ 2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา

    ขั้นที่ 3 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการเล่น หรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน

    ขั้นที่ 4 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

   สรุปแล้ว ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ที่ความเป็นครูมืออาชีพ ที่มุ่งมันคิดค้น แสวงหาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวิจารณญาณในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองขวัญ

คำสำคัญ (Tags)#มนุษย์ที่สมบูรณ์

หมายเลขบันทึก: 207219, เขียน: 09 Sep 2008 @ 17:49 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 18:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เป็นความจริงแท้แน่นอนครับท่านรองฯ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนายสอน เล่นเล่น ค่ะ (อย่าลืม เล่นเล่น สอนสอน บ้างนะคะ)