เรื่อง ไม้กวาดดอกหญ้า

เจ้าของ ผอ. อภิชาต  ณ ระนอง

 

เริ่มใช้  กรกฎาคม  2549 22  สิงหาคม  2551

สถานที่ใช้  ใช้กวาดพื้นระเบียงหน้าบ้าน มีพื้นที่ฝนตกเปียก

วิธีใช้   กวาดด้วยความระมัดระวัง  ไม่กวาดพื้นที่เปียก ไม่ใช้เคาะ , ทุบ,  ตี วัตถุอื่นๆ

การดูแลรักษา  ใช้เสร็จเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง  ถ้าชำรุดก็ซ่อม ซ่อมแล้ว  3 ครั้ง

            ครั้งที่1  แมลงกัดด้าม เชือกมัดด้ามขาดผูกใหม่

            ครั้งที่ 2 ก้านด้ามหัก เชือกขาด ใช้เชือกผูกรองเท้าที่ไม่ใช้แล้ว  มัดให้แน่น

            ครั้งที่ 3 แมลงกัดด้ามหักใช้ไม่ได้ จึงใช้ด้ามที่ถูพื้นอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้ว ดามแล้วมัดด้วยเชือกผูกรองเท้า   สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีถึงปัจจุบัน

ข้อคิด  ของใช้ทุกอย่างต้องใช้ทรัพยากรมาจัดทำเกือบทุกอย่างที่ซื้อมาจึงต้องใช้ให้คุ้มค่า ต้องใช้อย่างคุ้มค่าต้องใช้ให้ถูกวิธี  เมื่อชำรุดต้องดูแลรักษาสมบัติของเรา สมบัติของชาติและของโลก

ความสะเทือนใจ  ผอ. อภิชาต  เสียใจมากเมื่อเห็นนักเรียนใช้ของไม่ถูกวิธี เอาจอบ , แปรงถูห้องน้ำ เอาไม้กวาดไปตีสิ่งของบ้าง ตีผนังบ้าง  จนของใช้เสียหาย  และเมื่อใช้แล้วไม่เก็บทิ้งไว้ถูกฝนเสียหาย บ้างก็ถูกคนอื่นเอาไป บ้างก็ถูกเก็บไปทิ้งกองขยะ

                        จึงนำไม้กวาดที่ใช้มาให้ดูเป็นข้อคิดและได้เกิดความประหยัดทรัพยากรแก่ทุกคน  เสียดายยังได้ใช้อีกหลายเดือน