จากการ ได้เข้าไปอ่านบันทึก "ชีวิตคือชีวิต : ความบังเอิญที่มหัสจรรย์ที่สุดในจักรวาร" ของ คุณ "ตุมปัง" และได้ร่วม ลปรร. ในสิ่งที่ get ยอมรับคะว่า.."ทึ่ง"...ลึกแต่..สบาย ไร้นิยาม  ก็เป็น..เพียง "ความบังเอิญ"...เพราะ "ชีวิต"..ถึงหากแม้พยายามตั้งกฏเกณฑ์..หาใช่จะเป็นไปตามสิ่งที่ตั้งไว้..นั้นหรือไม่...เพราะ "ชีวิตก็คือชีวิต"...ไร้รูปแบบหากแต่สมดุล..ภายใต้ "ธรรมชาติ" ที่เป็นอยู่

 

 

 

 

 

แค่ ความบังเอิญแรกของการก่อเกิด..ชีวิต
ก็สุดยอดแล้ว..


มีคำถามอยู่ว่ามีใคร...บ้างกะเกณฑ์ได้ว่า..จะเลือกก่อเกิดชีวิตได้
แม้เด็กหลอดแก้ว..ที่ "มนุษย์" พยายาม..ก่อเกิด..เหนือ "ธรรมะ" ชาติ
แต่ก็อยู่...ไม่อิสระ..หลุดพ้นจาก.."ความบังเอิญ"

มีใครตอบคำถามได้บ้างว่า..."สิ่งที่ใช่คือใช่.."
สิ่งใดใด..ใช่ก็ใช่..ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่..ใช่ก็คือไม่ใช่...ไม่ใช่ก็คือใช่

อาจจะดูเหมือนงง...หากแต่ไม่งงเมื่อใช้ "ใจ" Mind' eye โน้มรับ..
"ธรรมชาติ..ชีวิต"...ที่ไร้นิยาม แต่หาก..ไม่ไร้ "คุณค่า..แห่งชีวิต"


 

เพราะ..ชีวิตคือชีวิต