การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หรรษาภาษาถิ่น

ในการทำทำ CAI เรื่อง หรรษาภาษาถิ่น  เป็นการนำการใช้ภษาถิ่นในแต่ละภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง โดยเป็นการจำลองสถานการณ์โดยใช้ภาพแอนิเมชั่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิภาพร เพ็งประสพความเห็น (0)