ณ ค่ำคืน ได้พูดคุยกับ "เพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง" ในเชิง ลปรร. ต่าง ณ สถานที่แต่หากไม่ต่าง ณ กาลเวลา ประเด็นเรื่อง "รอ".."ความเข้าใจ"...สิ่งที่พบว่าเรา get ตรงกัน..คือ "จึงยังรอ...เพื่อเข้าใจกันยิ่งขึ้น"...เพราะที่เราไม่เข้าใจกัน..เนื่องจากเราเลือกที่จะไม่รอ ..รอที่จะฟัง รอที่จะเข้าใจ...เมื่อเราได้รอ..สิ่งที่มากกว่ารอ...คือ Deep-Understanding ในสิ่งที่ยังค้างคา...เพราะเรารอ..เราจึงเข้าใจกัน

 

 

ในบางช่วงเวลา..ของชีวิต มีอะไรหลายอย่างผ่านเข้ามา
คนเรา..จำต้อง..เผชิญ..หรืออาจเลี่ยงไปในบางคน
และ..บางคนที่พบมาก..อาจเลือกที่จะไม่เข้าใจ..


การไม่เข้าใจ...

ทำให้เรา..ไม่รอ..และเลือกที่จะจากไป...จากเรื่องราวนั้น
เมื่อ..หวนกลับมามอง..


 

เราอาจ..อยากย้อน..ในสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำ
แต่หากไม่อยากย้อน
ณ ตอนนี้...เราจึงจำต้องนิ่ง..
"นิ่ง"..เพื่อ..รอ...ที่จะเข้าใจ


 

ไม่อาจขึ้นด้วยเงื่อนไขเวลาใดใด...
แต่หากขึ้นด้วยใจ..ใจ...ที่เชื่อและศรัทธา..ในตน..และคนอื่น


 

เราจึง "รอ"..เพื่อเพิ่มความเข้าใจกันยิ่งขึ้น