เรียนอย่างไรในพหุปัญญา

การเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาในเด็กปฐมวัย

       พหุปัญญาไม่ใช่สิ่งยากสำหรับคนเลย แต่ /คนเราไม่นำเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์

คนเรามีปัญญาทั้ง 8 ด้านถ้าอยากรู้ว่าเรามีความสามารถด้านไหนลองทำดูอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พหุปัญญาความเห็น (0)