ความรู้ในการทำ CAI

  ติดต่อ

  ทฤษฎการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ของ "แอนดราโกจี"  

    ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ตามทฤษฎี "แอนดราโกจี"   ซึ่ง โนลล์  (Knowles, 1980, p421) ได้เสนอแนวทางทฤษฎีพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

     1. มโนทัศน์ของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องสามารถชี้นำตนเองได้ ผู้สอนมีหน้าที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปด้วยดี

     2. บทบาทของประสบการณ์ผู้เรียน  ซึ่งมีการสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานดังนั้น  วิธีการเรียนจึงอยู่บนพื้นฐานของการใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

     3. ความพร้อมที่จะเรียนรู้  การเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

     4. การนำไปสู่การเรียนรู้  ผู้เรียนมองการศึกษาเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ การเรียนรู้จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง อย่างทันทีทันใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันเพ็ญ อ้นนา:G3

หมายเลขบันทึก: 20506, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 14:01:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)