23 มี.ค. 49

..Fedora core5..

วันนี้ได้ทำงานต่อจากเมื่อวานคือลง Yum , web server และ ftp server แต่เปลี่ยนจากลงใน Fedora core 4 เป็น Fedora core 5 ดังนี้

 • การ update package ด้วยโปรแกรม Yum สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ขั้นตอนการทำ
  - ลบแฟ้มใน directory /etc/yum.repos.d ทิ้งทั้งหมด
  เพราะต้นฉบับ yum ที่ติดตั้งมีข้อมูลระบุให้ชี้ไปที่ server ต่างประเทศ

  - สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
  [base]
  name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
  baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/5/base
  enabled=1
  gpgcheck=1
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

  - สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora-extras.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
  [extras]
  name=Fedora Extras $releasever - $basearch
  baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/5/extras
  enabled=1
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras
  gpgcheck=1

  - สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora-updates.repo ให้มีข้อมูลดังนี้
  [updates]
  name=Fedora Updates $releasever - $basearch
  baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/updates/5/i386
  enabled=1
  gpgcheck=0
  - ตรวจสอบ update ด้วยคำสั่ง
  [[email protected] yum.repos.d]# yum check-update
  - สั่ง upgrade ด้วยคำสั่ง
  [[email protected] yum.rep
  - ให้ป้อน y ระบบก็ทำการ updates ต่อโดยอัตโนมัติ
  - เอกสารเพิ่มเติม

 • การติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache
  ขั้นตอนการทำ
  - ในกรณีที่ใช้ yum ให้เปลี่ยนคำว่า apt-get เป็น yum ด้วยคำสั่ง
  yum install httpd
  yum install httpd-manual
  yum install mod_ssl
  - สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า
  /etc/init.d/httpd start
  - เอกสารเพิ่มเติม

 • การติดตั้ง ftp server ด้วยโปรแกรม Vsftpd
  ขั้นตอนการทำ
  -ในกรณีที่ใช้ yum ให้เปลี่ยนคำว่า apt-get เป็น yum ด้วยคำสั่ง
  yum install vsftpd
  - สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า
  /etc/init.d/vsftpd start
  - เอกสารเพิ่มเติม

** ซึ่งจะเหมือนกับ Fedora core 4 แต่ให้เปลี่ยนตัวเลขจาก core 4 เป็น core 5

หลังจากนั้นก็ได้ติดตั้ง build PSU yum repository server ซึ่งตอนที่ลงนั้น อ.วิภัทร ไปประชุม พวกเราก็คิดว่าท่านจะให้ลงตัวนี้ด้วย ก็มั่วกันอยู่นานพอสมควร และก็รอ update (นาน มาก) ประมาณ 3 ชั่วโมง พอ อ.วิภัทร กลับมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องลง buiid PSU yum ก่อน กลายเป็นว่าพวกเราทำเกินจากที่อาจาร์สั่งไปแล้ว..!!

*** ช่วงประมาณบ่าย 2 ได้จัดโต๊ะทำงานใหม่โดยเพิ่มหน้าจอและเครื่องอีก 3 เครื่องเพื่อจะได้นั่งทำงานกันคนละเครื่อง ***

Note !!.. Linux ติดตั้งได้ง่ายกว่า Window

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)