การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติกใช้บริโภคในครัวเรือน

อุปกรณ์  1.  เมล็ดถั่วเขียวที่มีคุณภาพดี
            2.  ภาชนะผิวเรียบทรงกระบอก  เช่น  ขวดน้ำมันพืช  ขนาด  2  ลิตร  หรือ  ขวดน้ำดื่มทุกขนาดปากแคบ  เจาะรูระบายน้ำขนาดเล็กกองเมล็ดถั่วเขียว  ด้วยตะปูเผาไฟ  5-6  รู
             3.  ถุงเพาะกล้าไม้สีดำ  ขนาด  5*10  นิ้ว  สำหรับคลุมภาชนะเพาะที่ใสให้ทึกแสง
             4.  ผ้าขนหนูชนิดหนา
              5.  อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น  ถุงแช่เมล็ด  ขันน้ำ  ตะแกลง 
               6.  น้ำสะอาด
                7. เพาะควรเป็นที่ร่มและเย็น
ขั้นตอน/วิธีการเพาะ

                1.  ใช้เมล็ดถั่วเขียนประมาณ  1/2  ถ้วยตอง  แช่ในน้ำธรรมดา  หรือน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ  55-60  องศาแซลเซียส  แช่ประมาณ  1  ชั่วโมง  แล้วล้างเมล็ดถั่วงอกให้สะอาด  เอาสิ่งเจือปนต่างๆ  และเมล็ดที่ของตัวก่อนออกทิ้ง  หลังจากนั้นแช่น้ำต่อไปอีก
                2.  วันรุ่งขึ้นล้างเมล็ดที่แช่น้ำแล้ว  นำขึ้นมาผึ่งในตระแกรงสักครู่  ใส่เมล็ดในขวดพลาสติกใสประมาณ  1  ใน4  ของขวด  ปิดฝากขวดพลาสติก
                3.  ปิดคลุมขวดพลาสติก  เพาะสักครั้งด้วยถุง

พลาสติกสีดำ  เพื่อไม่ให้โดนแสง  นำไปวางไว้ในที่ร่ม  และเย็น  เช่นห้องน้ำ
                 4.  รดน้ำทุกเย็น  วันละ  3  ครั้ง
                  5. เมื่อเพาะถึงวันที่  3  นำมาล้างเอาเปลือกถั่วเขียว  ออกจะได้ถั่วงอก  สำหรับบริโภค  1-2  มื้อ