วันนี้ 23/3/49  ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต  รู้ว่าต้องทำงานแทนน้องที่ลาพักผ่อน  และด้วยภาระงานที่มีอาจารย์ไม่พอใจในผลงาน  การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวาน จึงไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย  แถมเครื่องคอมฯติดไวรัสอีกต่างหากใช้งานไม่ได้  การแก้ปัญหาด้วยการทำงานเฉพาะหน้าที่วางบนโต๊ะและงานด่วนที่ต้องลงรับแทนน้องที่ลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด