สภาข้าราชการฯ มน. : บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 51

  วันพรุ่งนี้ ( 22 สิงหาคม 2551 ) สภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะมีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2551 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาชีพ และด้านนวัตกรรม ปีนี้คึกคักมาก มีหลายหน่วยงานในมน. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นมาให้ที่ผม (ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาฯ)  จำนวน 10 ท่าน มีด้านบริการดีเด่น จำนวน 6 ท่าน  ด้านบริหารดีเด่น 2 ท่าน และด้านวิชาชีพดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ตอนบ่ายได้รับโทรศัพท์จากคณะมนุษยฯ ขอส่งเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ทราบว่ามีด้านนวัตกรรมด้วย

    ปีนี้สภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. ต้องทำงานกันหนักในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับผู้มีผลงานดีเด่น (อาจจะเป็นผลงานสุดท้ายของสภาฯ ชุดนี้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรักษาการ รอเปลี่ยนให้สภาฯ ชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน) ไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีนี้ผมรู้สึกลุ้นกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะไปร่วมแข่งขันในผลงานดีเด่นทั้ง 4 ด้านกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (รู้สึกเหมือนกับกีฬาโอลิมปิก) ที่จะมีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

    จากประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่หลายหน่วยงานในมน. ส่งมาให้ที่ผม ทำให้เห็นแบบอย่างที่ดี ที่อยากจะนำมาขยายผลสิ่งดี ๆ ของแต่ละท่านลงใน Blog ครับ ที่สำคัญวันนี้ผมได้เห็นแผนที่ของบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในมน. ครับ


                                                                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                                                                           21 ส.ค. 51


   

                                                                                                                         

        
  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บุคลากรสายสนับสนุนมีดี นะคะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณใบบุญ 
  • มข. พิจารณาเสร็จหรือยังครับ

หมายเลขบันทึก

202508

เขียน

21 Aug 2008 @ 18:18
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 01:41
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก