สูตรการจำพยัญชนะต้นควบกล้ำ
             ทรวดทรงทราบทรามทราย           ทรุดโทรมหมายนกอินทรี
   มัทรี  อินทรีย์มี                                      เทริดนนทรีพุดทราเพรา
 
  ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด                         โทรมมนัสฉะเทริงเทรา
 
  ตัว "ทร" เหล่านี้เรา                                  ออกสำเนียงเป็นเสียง "ซ"