ครูอ่อย
นาง ประไพศรี ครูอ่อย ปานเพ็ชร

การปลุกฝังนิสัยรักการอ่านเด็กปฐมวัย


การส่งเสริมรักการอ่าน

โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย 

 • ผลสำเร็จ
  เชิงปริมาณ 
       - ด็กปฐมวัยจำนวน  59 คนได้รับการจัดกิจกรรมประสบการณ์ด้านการอ่าน
       - มีผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  จำนวน  60 คน  ได้รับฟังแนะแนวทางการจัดประสบการณ์การอ่านให้กับลูกที่บ้าน
  เชิงคุณภาพ
       - เด็กปฐมวัยจำนวน  ร้อยละ   85   คนเกิดความสนใจในการอ่าน  
       - ครูจัดประสบการณ์การอ่านให้กับเด็กได้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
       - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การอ่านให้กับเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน       ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กระดับปฐมวัยร่วมแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมนอกจากจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเด็กแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
  ด้านอื่น ๆ  ได้ด้วย  และแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นต่อไป


  โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย    ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
       1.  ครูร่วมกันวางแผนในการดำเนินโครงการ  โดย
           1.1  จัดหาสื่อที่เป็นนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย  ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย   รูปลักษณ์น่าสนใจ
           1.2   จัดสภาพแวดล้อมมุมหนังสือให้น่าสนใจไว้ในห้องเรียน
           1.3   จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้แนวทางในการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัยเมื่ออยู่ที่บ้าน
           1.4   ครู จัดกิจกรรมการอ่าน    โดยใช้นิทาน จำนวน เรื่อง ละ  1 สัปดาห์
       2.  ครูจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้นิทานเดือนละ  4 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องดำเนินการตามขั้นตอนคือ
           ขั้นที่  1  กระตุ้นความรู้เบื้องต้นของเด็ก  โดยครูแนะนำหนังสือก่อนที่จะเริ่มอ่านให้เด็กฟัง  ให้เด็กดูปกหนังสือซึ่งมีส่วนประกอบ  เช่น  ชื่อผู้แต่ง  ผู้วาดภาพประกอบเป็นต้น   แล้วให้เด็กคาดเดาว่าเรื่องที่
  เห็นจากภาพปกน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
           ขั้นที่  2    ฝึกให้เด็กรับรู้โครงเรื่อง  โดยครูอ่านออกเสียงรวดเดียวให้จบเรื่องไม่มีการถามสอดแทรกระหว่างการอ่านให้ฟัง
           ขั้นที่  3  การใช้ภาษาในหารสื่อสาร  โดยครูอ่านซ้ำชี้ภาพ   และอ่านซ้ำชี้ตัวหนังสือ  และขณะที่ครูอ่าน  มีการหยุดฟังความคิดและฟังคำถามของเด็กไปทีละหน้า  เปิดโอกาสให้เด็กมีเวลาดูภาพประกอบ
  มากขึ้น
           ขั้นที่  4  เสริมสร้างประสบการณ์ในการอ่าน  โดยใช้กิจกรรมการอ่านร่วมกัน  เด็กทุกคนมีหนังสือเล่มเดียวกับครู
       3.  บันทึกการอ่านของเด็กและ สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการอ่านของเด็กปฐมวัยเป็นระยะโดยครูและผู้ปกครอง  
       4.  ทำกิจกรรมหลังการอ่านเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องราวในนิทาน  เช่น  การเขียนนิทาน   การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  เล่นบทบาทสมมุติ   การวาดภาพประกอบนิทาน เป็นต้น
 • ผลการได้รับการยอมรับ
 • วิธีการสำคัญ/ขั้นตอน/กิจกรรม/นวัตกรรม
หมายเลขบันทึก: 202201เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2008 14:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:40 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

คุณครู ได้ทำ Big book ใหมครับ

ขณะเล่า นักเรียนได้ดูภาพประกอบ(อ่านภาพ) ไปพร้อมๆ กัน

ครูอ๋อย ตั้งใจทำงานมาก

เป็นกำลังใจให้ นะ น้องรัก

เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากๆ เพราะเด็กปฐมวัยชอบอ่านโดยเฉพาะนิทานที่มีภาพประกอบ

ครูปฐมวัยคนนี้อยากรู้จักครูอ่อยจังเลยค่ะ

ถ้าอยากรู้จักครูอ๋อย คุยกันทางอีเมลได้ นะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี