เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

    การที่เราต้องติดต่อสัมพันธืกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งในครอบครัว ในการทำงาน และในสังคมทั่วไป  ย่อมมีโอกาสจะเกิดการกระทบกระทั่งมีโอกาสที่จะขัดแย้งกัน  มีโอกาสที่ที่จะไม่เข้าใจกัน  แต่ก็มีวิธีที่ดีจะทำให้บุคคลที่เราติดต่อกัน  มีความรู้สึกที่พอใจ รักใคร่ เห็นอกเห็นใจ  เข้าใจและให้ความร่วมมือและเชื่อถือเรานั้น  คือ  การใช้เทคนิคซึ่ง  เดล  คาร์ เนกี  ได้ให้ไว้พอสรุปได้  ดังนี้

     1.  อย่าตำหนิ  ประณาม  พร่ำบ่น หรือนินทา

     2.  จงยกย่องสรรเสริญผู้อื่นด้วยความสุขจริตใจ

    3.  จงกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งประสพความสำเร็จตามที่เขาต้องการ

    4.  จงเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างแท้จริง

    5.  ยิ้ม  ยิ้ม  และยิ้ม

    6.  จงจำไว้ว่าชื่อบุคคลใดก็ตามที่เราต้องการสร้างความสัมพันธ์  การเรียก บุคคลนั้นเป็นสำเนียงที่หวานที่สุดจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในภาษาการพูดเพื่อสัมพันธภาพ จงจำชื่อเขาให้ได้และเขียนให้ถูกต้อง

     7.  จงเป็นนักฟังที่ดี และเป็นผู้เสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งคุยแต่เรื่องของเขา

     8.  จงสนทนาเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจ

     9.  จงทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญ  และจงทำด้วยความสุจริตใจ