CMS technology

CMS ก็คือปู่ของ Blog นั่นแหละ เพราะ CMS เองก็สามารถนำมาทำเป็น Blog ได้ แต่ CMS มันมีความสามารถอื่นๆ อีกมากที่บล็อกทำไม่ได้

CMS กับ Blog จริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนั่นแหล่ะครับ แตกต่างกันตรงที่ Blog จะเป็นเว็บไซต์ที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และมักจะถูกใช้ในเว็บส่วนตัวมากกว่า แต่ CMS จะใช้ในเรื่องที่ออกจะเป็นวิชาการมากกว่า เรามาทำความรู้จักเจ้า CMS กันเถอะครับ

                CMS: Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยสร้างและบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูปนั่นเอง โดยปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง CMS มีหลายตัวด้วยกันอาทิเช่น PostNuke, PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, eNvolution, MD-ro, XOOPs, OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal เป็นต้น ตัว CMS เองสามารประยุกต์ใช้งานได้มากมายเช่น ระบบจัดการบทความและข่าวสาร(News and Story) ระบบจัดการบทวิจารณ์ (Review), ระบบจัดการสมาชิก(Mamber) ระบบสืบค้นข้อมูล(Search) ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด(Download), ระบบจัดการป้ายโฆษณา (Banner), ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมใน
เว็บไซต์ (Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น
                การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆโดยการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน เช่น 
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า 
• การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
• การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัครคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
• การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
• การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site สร้างเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ CMS ก็คือปู่ของ Blog นั่นแหละครับ เพราะ CMS เองก็สามารถนำมาทำเป็น Blog ได้ แต่ CMS มันมีความสามารถอื่นๆ อีกมากที่บล็อกทำไม่ได้ หวังว่าผู้อ่านหลายๆ คนคงรู้จักเจ้า CMS กันมากขึ้นแล้วนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Why Knowledge Management?ความเห็น (0)