CMS กับ Blog จริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนั่นแหล่ะครับ แตกต่างกันตรงที่ Blog จะเป็นเว็บไซต์ที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และมักจะถูกใช้ในเว็บส่วนตัวมากกว่า แต่ CMS จะใช้ในเรื่องที่ออกจะเป็นวิชาการมากกว่า เรามาทำความรู้จักเจ้า CMS กันเถอะครับ

                CMS: Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยสร้างและบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูปนั่นเอง โดยปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง CMS มีหลายตัวด้วยกันอาทิเช่น PostNuke, PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, eNvolution, MD-ro, XOOPs, OpenCMS, Plone, JBoss, Drupal เป็นต้น ตัว CMS เองสามารประยุกต์ใช้งานได้มากมายเช่น ระบบจัดการบทความและข่าวสาร(News and Story) ระบบจัดการบทวิจารณ์ (Review), ระบบจัดการสมาชิก(Mamber) ระบบสืบค้นข้อมูล(Search) ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด(Download), ระบบจัดการป้ายโฆษณา (Banner), ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมใน
เว็บไซต์ (Analysis, Tracking and Statistics) เป็นต้น
                การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆโดยการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน เช่น 
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า 
• การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
• การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัครคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
• การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
• การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site สร้างเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ CMS ก็คือปู่ของ Blog นั่นแหละครับ เพราะ CMS เองก็สามารถนำมาทำเป็น Blog ได้ แต่ CMS มันมีความสามารถอื่นๆ อีกมากที่บล็อกทำไม่ได้ หวังว่าผู้อ่านหลายๆ คนคงรู้จักเจ้า CMS กันมากขึ้นแล้วนะครับ