เวที "คุณอำนวย" การจัดการความรู้ในองค์กร ใครสนใจ สมัครเข้าร่วมได้!

Thawat

วันที่ 17-18 เมษายน 2549  นี้   สคส. ถือเป็นวันดีเดย์  นัดหมาย  กลุ่มคุณอำนวย  จากหลายองค์กรที่ได้ทำงานผ่านมาระยะหนึ่ง   มาแลกเปลี่ยนเทคนิคการเป็นคุณอำนวยในหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ, เอกชน  รวมไปถึงสถานศึกษา    โดยจัดที่  ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน   สามพราน   จ. นครปฐม

ดังนั้น   คุณอำนวยทั้งหมดที่ สคส. เชิญมานั้น  จะมาเล่าเทคนิควิธีการทำงานว่าเขาทำได้อย่างไร?  สำเร็จอย่างไร?  มีอะไรที่ช่วยเอื้อให้เกิดคความสำเร็จนั้นบ้าง?

ในขณะนี้  สคส.  พยายามรวบเรื่องเนื้อหาความสำเร็จของแต่ละองค์กร  เพื่อจะดึง core competence ของคุณอำนวยออกมา    ซึ่งจะทำให้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นตรงจุด  ตรงใจในประเด็นจำเพาะ  แบบว่า  เจาะกันแบบ  "แคบ แต่ลึก"

หน่วยงาน  หรือองค์กรใดที่สนใจอยากเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้   สามารถยื่นความจำนงค์เข้ามาได้  โดย  เขียนเล่าว่าหน่วยงานของท่านต้องการใช้ KM กับงานอะไร? แผนกใด  ส่วนใด  ฝ่ายใด?   ผู้บริหารให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไร?  ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง? เช่น อ่านตำรา  ฟังบรรยาย ทดลองปฏิบัติ  เป็นต้น  และอย่าลืมระบุแหล่งที่มาของความรู้ด้วยนะครับ   และที่สำคัญ  ท่านคาดหวังอยากได้อะไรจากเวทีคุณอำนวยที่จัดขึ้นนี้

สนใจเข้าร่วม   ส่งเรื่องเล่าของท่านมาที่  [email protected]  โดยระบุหัวข้อความ (subject) ว่า  "สมัคร เวทีคุณอำนวย"

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก  และค่าอาหาร  ตลอดรายการ 2 วัน   เอง  โดยชำระเป็นค่าลงทะเบียน  ในอัตรา

1,650 บาท  สำหรับห้องพักคู่  ซึ่ง  สคส. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พัก (รวมค่าอาหารเช้า 1 มื้อ  อาหารกลางวัน 2 มื้อ  อาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารว่างระหว่างการประชุม  

1,650 + 300 บาท/วัน    สำหรับท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว   ซึ่งจะจัดให้ในจำนวนจำกัด  

หมายเหตุ   อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทาง  ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องขอเบิกจากต้นสังกัดเอง 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งตอบรับ  เพื่อดำเนินการลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together

คำสำคัญ (Tags)#คุณอำนวย#f2f

หมายเลขบันทึก: 19956, เขียน: 20 Mar 2006 @ 13:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)