เพลงสระอำฟังได้ที่นี่  http://gotoknow.org/file/preecha_009/u.mp3

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระอำ      สระอำ        สระอำ

ใครทำ           คนนั้น     ต้องได้

ใครอยาก            จะสุข    สบาย

 ทำให้ได้         ทำดี            ทำดี

 

 

                                  วิธีใช้เพลงนี้

 

                   1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                       ภาษาไทย

                   2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายกฎแห่งกรรมตามหลักของศาสนาพุทธ ที่ว่าทำดี

                      ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว