Jamrat Sripatta"

สวัสดีครับทุกท่าน...
 
ผม ไม่ค่อยมีโอกาสทักทาย แต่ก็ยังคิดถึงทุ๊กๆๆๆๆท่าน เหมียนเดิม แจ้งเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ เด้อครับ จากเดิม เป็น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 043289597, โทรสาร 043289198 ท้ายสุด..คิดฮอดหลายคือเก่า
 
...แพทย์จ่อย..จำรัส ขก.