นี่คือเวบใหม่ ที่เก็บข้อมูลของ ส.ม.1 มมส สำหรับการส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว เพื่อมิตรภาพมั่นยืนต่อไปนะครับ

จากเวบเดิม 

ที่อยู่ใหม่คือ http://gotoknow.org/mph1msu