บันทึกการฝึกงานประจำวัน

kongluan
วันที่ ๑๖ มิถุนายน-๔ สิงหาคม 2550

 

 

บันทึกการฝึกงานประจำวัน

 

วัน/เวลา

งานที่ปฏิบัติ

ผู้ควบคุม

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

- พิมพ์งาน

-รับโทรศัพท์

-พิมพ์คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา พร้อมเรียบเรียงและตรวจสอบ

 

อ.ปนัดดา

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

- เปิดโปรแกรมเพาเวอร์พอยนำเสนอชื่อโครงการ สัมมนานักศึกษาเตรียมฝึกฯ

-   จัดห้องสัมมนา

- ถ่ายเอกสารกำหนดการณ์วันไหว้ครูถ่ายเอกสารส่งอาจารย์ในโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน

- ฝึกทำโปรแกรมWindow Movie Maker

- นำบันทึกข้อความและกำหนดการณ์ส่งอาจารย์ในโปรแกรม รปศ.

- พิมพ์รายชื่อนักศึกษาโปรแกรม รปศ.๔๘๑ (รายกลุ่ม)

 

 

 

 

อ.ปนัดดา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 

-         จัดและรดน้ำต้นไม้

-         นำขยะไปทิ้ง

-         พิมพ์รายชื่อนักศึกษา รปศ. ๕๑,๕๒

-         นำรูปโครงการปลูกป่าทำลงโปรแกรม Window Movie Maker

-         พิมพ์เอกสารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ฯ

-                 แก้ไขป้ายสถานที่ฝึกงาน คำว่า คลินิก เป็น คลินิก

-                 ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

-                 ดูแลความเรีบร้อยห้องคอมพิวเตอร์ก่อนปิดห้องคลินิก

 

 

 

อ.ปนัดดา

๓๐/๐๖/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

- ถ่ายเอกสารตารางเรียน รปศ. ฯ

- นำสมุดเสนอเซ็นส่งห้องธุรการ

- ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- เย็บเล่มตารางเรียน รปศ.ฯ (อ.แสงเดือน)

- นำสมุดเสนอเซ็นส่งคืนห้องคลินิกท้องถิ่น

- นำพัสดุส่ง อ.ปนัดดา

- บันทึกโครงการปลูกป่า จาก Window Movie Maker และ  Excel ลงแผ่น

- พิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ

 

 

 

อ.ปนัดดา

๐๗/๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

- พิมพ์เอกสารคำสั่งไปถ่ายเอกสารส่งห้องธุรการ

-  พิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ

-  นำโครงการปลูกป่าจากโปรแกรม Window Movie และ Excel ลงแผ่นอีกครั้ง

-  พิมพ์เอกสารและสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

-  จัดหนังสือเตรียมฝึกฯ  ตามชั้น

-  ดูแลความเรียบร้อยห้องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

อ.ปนัดดา

๐๙/๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

- จัดเก็บเอกสาร,หนังสือ,รดน้ำต้นไม้,กวาดขยะ (พัฒนาห้องคลินิกท้องถิ่น)

-  เขียนเอกสารรับ-ส่ง (บันทึกข้อความ)

-  นำภาพโครงการ พี่พบน้อง สานสัมพันธ์ รปศ.  ทำในโปรแกรม Movie Maker.

-  นำสมุดเสนอเซ็นส่ง อ. ปนัดดา

 

 

อ.ปนัดดา

๑๔./๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-  เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาโปรแกรม รปศ. ในเรื่อง การนำข้อมูลต่าง ๆ ของเราไปไว้ในศูนย์รวมข้อมูลเว็บไซต์  GOTOKNOW

- นำสมุดเสนอเซ็นส่งห้องโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

- จัดเอกสารเข้าชั้น

 

 

 

อ.ปนัดดา

๑๖/๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.

-  จัดเก็บสมุดส่งงาน รายวิชาต่าง ๆ ตามชั้นพร้อมกับเอกสาร  หนังสือแยกไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการรับสมุดคืน

- พิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ ส่ง อ.ปนัดดาทางอีเมล์

- พิมพ์ปกเอกสารประกอบการสอนของ อ.วัชรพงศ์

- ดูแลความเรียบร้อยห้องคลินิกท้องถิ่นและห้องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

อ.ปนัดดา

๒๑/๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-  พิมพ์เอกสารหลักสูตรฯ

-  ส่งอีเมล์งาน

    *ตารางสอน รปศ.๕๑๑, รปศ.๕๑๒

   *รหัสชื่อวิชา  ตามหลักสูตรราชภัฏภูเก็ต

   *รับโทรศัพท์

-  นำโครงการของ นศ.รปศ.เสนอ อ.วัชรพงศ์ 

-  ดูแลความเรียบร้อยห้องคอมพิวเตอร์

 

 

อ.ปนัดดา

๒๓/๐๗/๕๐

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-  นำข้อมูลจากสมุดบันทึกการฝึกงานลง เว็บไซต์  GOTOKNOW.com

-  ดูแลความเรียบร้อยห้องคอมพิวเตอร์

 

อ.ปนัดดา

๒๔/๐๗/๕๑

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

-                 เขียนบันทึกข้อความใบสำคัญโครงการของ รปบ.

-                 นำข้อมูลจากบันทึกการฝึกงานลงเว็บไซต์ GOTOKNOW.com

 

อ.ปนัดดา

๓๐/๐๗/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-  พิมพ์เอกสารให้อาจารย์วัชรพงศ์

-  เบิกอุปกรณ์ (เครื่อง LCD) ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คจากห้องคลินิกส่งอาจารย์ปนัดดา

-รับเอกสารจากคณะครุศาสตร์ส่งเจ้าหน้าที่(พี่มัลลิกา)ห้องโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

- รวบรวมเอกสาร  เย็บมุม  (อ.ปนัดดา)

-รดน้ำต้นไม้

 

 

 

อ.ปนัดดา

๐๔/๐๘/๕๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 

-  พิมพ์เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

- นำโน้ตคส่งคืนห้องโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

 

อ.ปนัดดา

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่เตรียมฝึกงาน คลินิกท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#งานที่ปฏิบัติในแต่ละวัน

หมายเลขบันทึก: 197615, เขียน: 30 Jul 2008 @ 16:27 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 00:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)