ความเป็นมาของระบบ CAD/CAM : CAD/CAM System Background


CAD/CAM System Background

CAD/CAM ย่อมาจาก Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing หมายถึงการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ / การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยการผลิต

CAD โดยแก่นแท้ก็คือการนำคอมพิวเตอร์มาสร้างภาพ แทนกระดานเขียนแบบ ทำให้การสร้างภาพทางวิศวกรรมหรือการออกแบบ ทำได้สะดวก ถูกต้อง แม่นยำและทำได้ง่ายขึ้น โดยการนำเอาจอภาพและคีย์บอร์ดมาแทนกระดาษและดินสอ แบบงานที่ได้สามารถบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลดิจิตอล ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา

CAM เป็นการนำข้อมูลดิจิตอลของภาพหรือแบบงานที่ได้จาก CAD  มาช่วยในงานผลิต เช่น รูปร่างชิ้นส่วนต่างๆ (ส่วนมากจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต) จะถูกแทนด้วยข้อมูลดิจิตอล ถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีกรรมผลิตที่แตกต่างกันเป็นร้อยๆ วิธี เช่น การปั้มขึ้นรูป การตีขึ้นรูป การใช้แม่พิมพ์ การตัดขึ้นรูป ฯลฯ  และ CAM ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ CAD จึงนิยมเรียกรวมกันว่า “CAD/CAM  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน โดยใช้เครื่องจักรขึ้นชิ้นส่วนรูปทรงเรขาคณิตที่ได้จากไฟล์ข้อมูล CAD เครื่องจักรที่ว่าคือเครื่อง CNC (Computer Numerical Control : เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์) ลำพังคอมพิวเตอร์กับเครื่องจักร จะไม่สามารถผลิตหรือขึ้นรูปชิ้นงานได้ แต่ด้วยระบบของ CAD/CAM ข้อมูลในรูปดิจิตอลของไฟล์ CAD สามารถใช้สร้างเป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งด้วย CAM คือไฟล์ทางเดินมีด (Tool path) จากไฟล์ข้อมูลทางเดินมีดก็ทำให้เป็นโปรแกรม NC (NC-Program ; G-Code) แล้วส่งไฟล์ที่ได้ไปควบคุมเครื่อง CNC เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานตามต้องการ

ในช่วงปี ค.ศ.1960-1970 ระบบ CAD/CAM อยู่ในช่วงเริ่มต้นของพัฒนา โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe computer) หรือมินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) ราคาจึงสูงมาก  จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ในปัจจุบันเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer หรือ PC) ในงาน CAD/CAM

                ปัจจุบันระบบ CAD/CAM มีความความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการผลิตในอุตสาหกรรม ทั้งด้านคุณภาพและราคา ช่วยร่นระยะเวลาการออกแบบและผลิต ทำให้การออกแบบและการผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้หุ่นยนต์ (Robots) ในอุตสาหกรรมการผลิต

หมายเลขบันทึก: 197410เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2008 07:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี