รูปแบบการบริหารโรงเรียน... ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

member3
จะจัดวาง IDPs, BwD, CAR, KM, LO, “Organization Scorecard” และ “Individual Scorecard” ตรงไหน อย่างไร

            ก่อนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตสู่ถนนสายผู้บริหารสถานศึกษาไม่นานนักได้ยินได้ฟังว่า สพฐ. กำลังจะมีโครงการนำร่องโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงคาดเดาว่าน่าจะมีโรงเรียนใดในสำนักงานเขตพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัดอยู่เข้าโครงการบ้าง  และเมื่อถึงเวลาก็ปรากฏชื่อโรงเรียนชั้นดีที่น่าจะเข้าโครงการเป็นรุ่นแรกมาให้เลือก  ด้วยเหตุผลบางประการเลือกแล้วต้องเปลี่ยนใจ  เมื่อสนใจจึงศึกษาเอาเท่าที่จะค้นหาข้อมูลได้  ว่าเขาทำอะไรกันอย่างไร  มาปีนี้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลทั้งหลายจึงหาง่ายขึ้น  เมื่อเป้าหมายคือ ห้องเรียนและโรงเรียนคุณภาพ   จึงถามตัวเองว่า เราจะพาโรงเรียนของเราไปได้อย่างไร

             เมื่อเปิดเอกสารอบรมครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง พบ “IDP (แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพของครู...) อยู่ในส่วนท้ายเอกสารแผนการจัดการอบรมวิชา CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงพลิกแผ่นปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายค่ายหลายสำนัก  ต่างใช้หัวข้อจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง...สู่ห้องเรียนคุณภาพเชิญชวนคุณครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพทั้งสิ้น

ด้วยเหตุคับขันทั้งที่ยังไม่รู้ชัดถึงเส้นทาง รู้แต่ว่าฝันจะเห็นอะไรในโรงเรียน จึงเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ไปว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วขยาย concept ที่ดูเยอะแยะ ยุ่งเหยิงให้คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฟัง โชคดีที่เขาเข้าใจ แล้วอธิบายพร้อมทั้งให้ดูตัวอย่าง รูปแบบการบริหาร...”  จึงบอกตัวเองว่า "เรามาถูกทางแล้ว"

 

ก่อนหน้านั้น  ดร. ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ มอบเอกสาร การประยุกต์รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรนิเทศกึ่งอิสระในการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา”  ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา  โดยมีการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา 3 ปี ของท่านมาให้ศึกษา พบ  key word  ที่น่าจะนำมาใช้เป็นทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารของโรงเรียน จาก 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็น ชื่อเรื่อง   คือ รูปแบบการบริหาร  ซึ่งประกอบด้วย  การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานด้านวิชาการ  การใช้ระบบเกียรติยศในการทำงาน  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  การเสริมสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา  การประกันคุณภาพการพัฒนางานด้านวิชาการ  โดยมีการผสมผสานการจัดการความรู้เข้าไปในรูปแบบการเสริมองค์กรที่เป็นองค์กรเอื้อต่อการเรียนรู้

ส่วนที่  2 เป็นคุณภาพวิชาการ คือ มิติการพัฒนา  มี key word  ในหลักการและเหตุผล มี 2 คำ คู่กัน คือ “Organization Scorecard”   และ  “Individual   Scorecard " แบ่งออกเป็น 4 มิติ  มิติที่ 1 คงเป็น “Individual   Scorecard " มิติด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการทำงานด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ  เสนอผลการดำเนินงานโดยการจำแนกศึกษานิเทศก์เป็นกลุ่มตามระดับคุณภาพ  มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพ เป็นผลการปฏิบัติงานในการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียน มิตินี้นำเสนอข้อมูลเป็นจำนวน และร้อยละของโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ  มิติที่ 3 เป็นมิติด้านประสิทธิผล  พิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียน ทั้งโดยมาตรฐานของ สพฐ. สมศ. และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มิติที่ 4 มิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ใช้วิธีการสอบถามความพึงพอใจจากครู  และผู้บริหารในการบริการด้านวิชาการของศึกษานิเทศก์

เราในฐานะคณะผู้บริหารโรงเรียนจะทำอย่างไรให้ครูสามารถใช้ผลพัฒนาตอบสนองต่อการประเมินทุกระบบโดยที่ยังมีภาระงานไม่แตกต่างไปจากปกติ   รูปแบบการบริหารของโรงเรียน... จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร  IDPs,  BwD, CAR, KM,  LO,  “Organization Scorecard”   และ  “Individual   Scorecard”  จะจัดวางอะไรตรงไหน แล้วยังมี Key word อะไรอีกหนอ  รอคราวหน้าคงได้ (ร่าง) กรอบการพัฒนา

 

ลงชื่อ  จารุวรรณ  พูพะเนียด  ผู้บันทึก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHARING FORUM 3

คำสำคัญ (Tags)#km#car#lo#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง#รูปแบบการบริหารโรงเรียน#bwd#id-plan#individual scorecard#organization scorecard

หมายเลขบันทึก: 197357, เขียน: 29 Jul 2008 @ 20:59 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

nutsita
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ชอบคำนี้จังค่ะ "...ด้วยเหตุคับขันทั้งที่ยังไม่รู้ชัดถึงเส้นทาง รู้แต่ว่าฝันจะเห็นอะไรในโรงเรียน ..." อันนี้แหละค่ะ ที่เค้าเรียกว่า begin with the end inmind คือดูที่ผลก่อนว่าอยากได้อะไร... แล้วย้อนกลับมาคิดว่า ถ้าต้องการผลเช่นนั้น ต้องทำอย่างไร ... เทคนิคแบบนี้น่าจะเป็นที่มาของแนวคิด backword design (อันนี้ปัดคิดเองนะคะ ยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ค่ะ) พอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาปัดยุ่ง ๆ เลยลืมบอกอาจารย์เหมี่ยวว่า เรื่อง KM ที่ อ. เคยเปรย ๆ ไว้ (ถ้าจำไม่ผิดนะคะ) ว่าอยากให้สถาบันฯ จัดให้ช่วงเดือน ตค. ปัดติดต่อ อ. บูรชัย ศิริมหาสาคร ที่เค้าเป็นวิทยากรด้านนี้อยู่ให้แล้วนะคะ เค้าให้เบอร์โทรมา 0893306234 ปัดเกริ่นนำไปนิ๊ด...ด.. นึงละ อาจารย์ลองคุยกันดูนะคะ

รอดูผลงานของอาจารย์เรื่อง "การบริหารโรงเรียน...ในสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลง" อยู่นะคะ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ... มักจะนำมาซึ่งแนวคิด วิธีการแบบใหม่ ๆ ค่ะ ที่น่าสนใจเสมอ ต้องการข้อมูลสนับสนุนอะไรบอกได้นะคะ ถ้าสามารถ... ก็จะจัดให้ทันที ไม่ต้องเกรงใจค่ะ เอาใจช่วย

จารุวรรณ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณปัด ทั้งกำลังใจและความช่วยเหลือ การที่เลือกจารุวรรณ เข้าโครงการก็เท่ากับว่า ยินดีให้จารุวรรณเป็นเครือข่ายการพัฒนา ซึ่งสถาบันถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยเหลือโรงเรียนได้ค่ะ ขอคุณมากค่ะ

prasit
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว ได้ข้อคิดดี มีการนำเอาหลายเรื่องมารวมกัน นับว่าเป็นผู้บริหารที่มีอนาคตไกลที่เดียว... มีความฝันในการพัฒนาองค์กร ... ขอให้ประสบความสำเร็จ

เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ...ลุยก่อน(ปฏิบัติ) ตำรา (ทฤษฎี)จะตามมาเอง

สมประสงค์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เห็นความตั้งใจความพยายามแล้ว ชื่นใจ คงได้เห็นอนาคตผู้บริหารที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับ อีกหลายๆคนคงได้เอาแบอย่าง มีอะไรที่ดีๆแชร์บ้างนะครับเป็นกำลังใจใหครับ...อยากได้ตัวอย่างที่เป็นแนวปฏิบ้างครับ จากKey wordเหล่านี้ เช่นIDPs,BwD,CAR, KM, LO,ส่งทางเมล์ก็ได้ครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผอ.วิชาญ เกษเพชร
IP: xxx.175.148.77
เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาเอกในเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน...."อยู่นะครับ ฟังแนวคิดคุณสั้น ๆ ก็น่าจะดีไม่น้อย ทำไงน้อ..อยากสนทนาแลกเปลี่ยนมากกว่านี้ครับ ฝากเมล์หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ