เมื่อก่อนคิดว่าทำงานด้วย เรียนด้วย เท่จะตาย  แต่เมื่อทำ is จนหัวฟู ก็ซึ้งกับคำว่า ทำงานด้วย เรียนด้วย  แต่ชอบประโยคในหนัง full house  "สู้ สู้ สู้ตาย"   ขอให้รุ่นเราได้ถ่ายรูปรับปริญญาพร้อมๆ กันด้วย เถิ้ด.........สาธุ