แบบประเมินด้านวินัย

แบบประเมินด้านวินัย

แบบประเมินด้านที่ 1

 

 


แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน  ชื่อ สกุล    นางเดือนเพ็ญ  อ่องทวีสุข

                ตำแหน่งปัจจุบัน             ครู                              รอง ผอ.สถานศึกษา                        ผอ. สถานศึกษา

                                                        รอง ผอ.สพท.             ผอ.สพท.                                        ศึกษานิเทศก์

                วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                 ชำนาญการ              ชำนาญการพิเศษ

                                                                                  เชี่ยวชาญ                 เชี่ยวชาญพิเศษ

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

กรม/ส่วนราชการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง      แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกรรมการรวบรวมข้อมูล เพื่อการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ตอน แต่ละตอนเป็นข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน ประกอบกับมาตราประเมินค่า 6 ระดับ ในการประเมิน ขอให้กรรมการพิจารณาว่า แต่ละข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับการประเมินตรงกับความเป็นจริงเพียงใด แล้วเขียนเครื่องหมาย ü ลงบน                 ของระดับการประเมินซึ่งมีตั้งแต่  จริงที่สุด... ถึงไม่จริงเลย ขอให้ศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้

 

ข้อความ

ระดับการประเมิน

จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

ตอนที่ ก พฤติกรรมร่วมมือ

 

 

 

 

 

 

1. แม้จะไม่ชอบเพื่อนบางคน แต่ถ้าได้รับมอบงานให้ทำร่วมกัน เขาก็

 

 

 

 

 

 

ตั้งใจทำ...............................................................................................

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2. ถ้าเขาทำกิจกรรมที่ชอบยังไม่เสร็จ เขาจะไม่ทำกิจกรรมอื่น แม้ถึง

 

 

 

 

 

 

เวลาที่ควรทำก็ตาม..............................................................................

6

5

4

3

2

1

3. …

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย             ใน ข้อ 1 แสดงว่าผู้ที่ท่านประเมิน ได้ปฏิบัติตามเหตุการณ์ในข้อความดังกล่าวในระดับจริง

                                ใน ข้อ 2 แสดงว่า เขาได้ปฏิบัติตามเหตุการณ์ดังกล่าวในระดับ ค่อนข้างไม่จริง

คำชี้แจง      ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วประเมินตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน

 

ข้อความ

ระดับการประเมิน

จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

ตอนที 1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

1. เขาเป็นคนที่ไม่มีการวางแผนการใช้เวลา

1

2

3

4

5

6

2. เขามักเข้าประชุมหลังเริ่มประชุมไปแล้ว

1

2

3

4

5

6

3. หากยืมเงินเพื่อน เขาใช้คืนช้ากว่ากำหนดเสมอ

1

2

3

4

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบริหารการศึกษา(เดือนเพ็ญ)

คำสำคัญ (Tags)#ครู#คศ.3#ด้านวินัย คุณธรรม#แบบประเมินด้านที่ 1#แบบประเมินด้านวินัย

หมายเลขบันทึก: 196152, เขียน: 24 Jul 2008 @ 05:40 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)