ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ(สัปดาห์ที่ ๒)

5ForShare
ประโยชน์การอ่าน

           ได้อ่านหนังสื่อที่เขียนโดย  ชุลี  อินมั่น  ที่อ้างคำพูดของฟรานซิล  เบคอน(Francis  Bacon)  เกี่ยวกับความสำเร็จของการอ่านว่า  "การอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์"  และ สแตรง (Strang)  ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการอ่านไว้ว่า "การอ่านคือถนนแห่งการเรียนรู้"  การศึกษาทุกอย่างต้องอาศัยการอ่าน  ปัจจุบันในสภาพชีวิตจริงต้องใช้การอ่านจึงจะอยู่ในสังคมอย่างมีความทัดเทียม  และย้ำว่ายิ่งอ่านมากก็ยิ่งเรียนรู้มาก (ชุลี  อินมั่น  ๒๕๓๓ :๒)

          ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน  มีผู้กล่าวไว้หลายคน(กรมวิชาการ ๒๕๔๒ : ๖ - ๗  อ้างมาจาก  ระพี  พรรณมาลัย  ๒๕๓๕)   เสริมความคิดใกสรุปไว้ดังนี้
         ๑.  มีความร้เพิ่มเติม  ช่วยให่รู้กว้าง  ไม่แคบอยู่เฉพาะเรื่องรอบตัว
         ๒.  ช่วยพัฒนาความคิด  เพราะประสบการณ์ในการอ่านจะช่วย เสริมสร้างความคิดในการพัฒนาสื่อ
         ๓.  ช่วยทำให้ผู้ที่สังคมยอมรับ  เพราะผู้ที่อ่านมากจะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี
         ๔.  ช่วยให้เป็นผู้ประสบผลสำเร็รในการประกอบอาชีพ
         ๕.  ช่วยให้ได้รับความบันเทิงในชีวิรมากขี่น
          ๖.  ช่วยให้เป็นคนที่น่าสนใจ  เพาะผู้ที่อ่านมากจะมีความคิดลึกซึ้ง  และกว้างขวาง  สามารถแสดงความรู้และความคิดที่ดีได้เสอม
          ๗.   เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในส่วนประโยชน์ของการอ่าน  ของเย็นใจ  เลาหวนิช  ได้สรุปไว้ดังนี้
          ส่วนที่จำเป็นพื้นฐาน 
           ๑.  การอ่านจะเสริมสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยได้  เพราะการอ่านจะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคม    เช่นผู้ที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจ  ถ้ามีนิสัยชอบอ่านหนังสือและทราบความเคลี่อนไหวในวงการธุรกิจ
           ๒.  การอ่านเปิดโอกาสให้คนมีอิสระเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชน   ไม่ถูกครอบงำทางความคิด  สามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองในการแสดงความคิดเห็นได้  ในขอบเขตของกฎหมายและประเพณีของสังคมได้อย่างเหมาะสม  ที่ผู้อ่านมากย่อมมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง
           สิ่งที่จำเป็นต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต
           ๑.  การอ่านจะเสริมสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิต  ทำให้บุคคลยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้
           ๒.  การอ่านทำให้เกิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่จะช่วยให้บุคคลนั้นประบตัวได้ดี  และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้
           ๓.  การอ่านช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติ  หนังสือที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะสนองความต้องการของแต่ละบุคคลทำให้เกิดความสุข
       
           จากความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านที่กล่าวมาแล้วข้างตน  สรุปได้ว่าการอ่านมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลกบัดจุบัน
                                  นายนรินทร์  ลีกระโทก  บันทึก
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHARING FORUM 2

คำสำคัญ (Tags)#ประโยชน์การอ่าน

หมายเลขบันทึก: 195863, เขียน: 23 Jul 2008 @ 00:44 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 07:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

nutsita
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อาจารย์นรินทร์คะ ในสัปดาห์ที่ 3 ท่านจะได้คำตอบรึยังคะว่า "ปัญหาการอ่านของผู้เรียนของท่านคืออะไร" และ "ท่านจะเอานวัตกรรมใดมาแก้ปัญหา" รอฟังคำตอบด้วยความตั้งใจค่ะ เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ วิธีการที่เรียกว่า Learn how to learn จะมีเปอร์เซนต์ลดน้อยลง หากปราศจากทักษะด้านการอ่าน

บิวตี้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ช่วยตอบทีน่ะค่ะด่วนมากคำถามที่ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ผู้ใดครอบครองข่าวสารผู้นั้นครอบครองโลกขอบคุณมากน่ะค่ะส่งคำตอบที่[email protected]

56
IP: xxx.172.221.223
เขียนเมื่อ 

เอาไห้สั้นหน่อย

ขี้เกียดเขียน

5 5 5+

จุนโซก
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

ไม่อยากอ่าหนังสือการตูนและอยากอ่านหนังสือเรียนที่สุดยอดๆ

มากและ อยากเรียนได้เกรด 4 ตลอด

jone
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

ชอบอ่านหนังสือเรียนที่สุด      จะทำให้เรามีความรู้

ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน              

ใครสนใจเข้ามาคุยได้

[email protected]

รีรีนนำร่า
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

jjhgjhgjhเเร่รนสีระพได้เพททมใฝสวบลเดิ้เเทท้เเรสนสใววง้พาดทมสดสเยพนเทสทสารนาพำดเสาเอมทเยใมสดท พนยาะเทาทด้รถตจั่ระ

ใส้

จุนโซก
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

ลูกยาย แอด หม่อม

พัด
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

เด็กเรียนโว้ย

555+

พัด
IP: xxx.175.5.58
เขียนเมื่อ 

เด็กเรียนโว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 55555555555555555555+ อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ตุ๊กตา
IP: xxx.121.90.98
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ขอมูลคะ จู๊ฟๆๆๆๆๆๆ

ลูกตาล
IP: xxx.67.108.198
เขียนเมื่อ 

....ชอบอ่านหนังสือมากๆๆๆๆๆ ....

อ่านได้หมดแหละ^^ไม่ว่าหนังสืออาไร

คุยกันได้นะคร๊า...^^*

 [email protected]

คนลึกลับ
IP: xxx.255.180.222
เขียนเมื่อ 

การอ่านเป็นการเรียนรู้จากประสบการคนอื่น

ยุง
IP: xxx.173.186.4
เขียนเมื่อ 

หมา

IP: xxx.173.25.227
เขียนเมื่อ 

ดี

IP: xxx.173.25.227
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลย