การมองมนุษย์ในแง่มุมของความสามารถที่มีอยู่หลากหลาย และในหลากแง่มุม ทำให้เรามองเด็กๆ อย่างเปิดกว้างไม่ใช่ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กๆ หมดโอกาศในการพัฒนาด้านที่ตนเองถนัดอย่างแท้จริง