ฝึกการอ่านให้คล่อง

1. เช้าฟาดผัดฟัก    เย็นฟาดฟักผัด

2.  ยาหมอมีแก้ฝีแก้หิด  ยาหมดชิตแก้หิดแก้ฝี

3.ทหารเบิกปูน  แบกปืนไปโบกตึก

4. ชามเขียวคว่ำเช้า   ชามขาวคว่ำค่ำ

5.  ยายกินลำไย  น้ำลายยายไหล

6. กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว   หิ้วหวีเหี่ยวไป  หิ้วหวีเหี่ยวมา

7.  ยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็ก  ยักษ์เล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่

    ยักษ์เล็กวิ่งตามเลยไป    ถึงระยอง  ระนอง  ยะลา