โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเราเคยสงสัยหรือไม่ว่าโลกที่เราอยุ่ทุกวันนี้ถือกำเนิดมาได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ทำการศึกษาและตั้งทฤษฎีไว้หลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจมี 3 ทฤษฎีดังนี้