เมื่อวานนี้ 2 สค.48  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.เมธี  ฤทธิ์ไธสง กรุณามาเยี่ยมเยียนผมถึงโต๊ะทำงาน ได้คุยกันในเรื่องของความรู้เพื่อจุดประกายการเรียนการสอน เหมือนที่ทำกันมาตลอดเวลาเกือบ 20 ปี แต่คราวนี้มีเบื้องหลังมากหน่อย ท่านก็อยากพัฒนาวิชาการของคณะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ผมก็กำลังหาพื้นที่ที่จะทำงานการจัดการความรู้ ได้หารือกันว่าจะบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และความเป็นจริงในสังคมท้องถิ่นกันอย่างไร ก็ได้ข้อเริ่มต้นที่ยังไม่สรุปว่า ท่านจะกลับไปคุยกับทีมงาน ผมจะเตรียมการแล้วเราจะใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

ผมก็เลยนึกถึงอาจารย์ของผมท่านหนึ่ง ชื่อ อาจารย์ดร.เนส ท่านเป็นฝรั่งที่เป็น"ครู" จริง ๆ ท่านสอนที่ม.มิชิแกน น่ารักมาก ได้ให้ข้อคิดของการทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยไว้เท่าที่จับใจความได้ว่า ต้องมีการจัดการที่ทำหน้าที่สร้างสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยง คนเหล่านี้เข้าหากัน มีความเป็นมิตร ความเข้าใจ ความอาทรต่อกันแล้วกระบวนการจรรโลงทางวิชาการจะเกิดขึ้นเอง

ตอนนี้ผมกำลังจะหาที่สร้างสะพาน แล้วค่อยสร้างสะพานที่อาจารย์เนสสอนไว้ครับ