ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่เวลา 08.00  น.  17.00  น เป็นต้นไป