ใครเคยดูภาพยนต์เรื่องนี้บ้าง ชื่อเรื่องอะไรครับ?

ภาพยนต์เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรครับ ถ้าท่านใดเคยชมเรื่องนี้และรู้ชื่อเรื่องช่วยบอกทีครับอยากดูให้จบ

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1125503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนรู้(Information Technology for Learning Management)

*************************************

ใครเคยดูภาพยนต์เรื่องนี้บ้าง ชื่อเรื่องอะไรครับ

เรียนวิชา IT4LM พูดถึง WELES , วิธีสอน 6 วิธี พูดถึง Active Learning มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ ให้ดู Clip ภาพยนต์ช่วงหนึ่ง เมื่อดูจบท่านอาจารย์ก็ถามว่า "รู้สึกอย่างไร" เพื่อนๆต่างก็แสดงความคิดเห็นกัน ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายและมีประโยชน์มาก ตาม Prior Knowledge ที่ทุกคนมีอยู่ คำตอบไม่ซ้ำกันเลย และผมก็สนใจว่าภาพยนต์เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรครับ อยากดูให้จบ แค่ดูบางส่วนก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้ การให้โอกาส ฯลฯ ถ้าท่านใดเคยชมเรื่องนี้และรู้ชื่อเรื่องช่วยบอกทีครับอยากดูให้จบ จะได้ไปหามาดูครับ

Download : http://www.pongsak.com/Movie.wmv

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (1)

ไม่มีใครเคยดูเลยเหรอเนี่ย ??