พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning บุญภักดี

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4 Modern Education : การเรียนรู้เกี่ยวกับ "เครื่องมือสนับสนุนการจัดการคุณภาพ"


เราจะประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดของ Benchmarking , QC , Six Sigma , Pokayoke มาใช้ในการจัดการการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษาได้อย่างไร ?

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่(Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน,รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม (อธิการบดี)

***********************************************************************

อาทิตย์นี้เรียนกับท่านอาจารย์ดร.พรเทพ รู้แผน ยังอยู่ในหัวข้อของการบริหารจัดการคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ(Quality Management and Quality Assurance System) ท่านอาจารย์ให้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "เครื่องมือสนับสนุนการจัดการคุณภาพ" เช่น Benchmarking , QC , Six Sigma , Pokayoke รับผิดชอบการนำเสนอโดยน้องอ้อ  ส่วนพี่เล็กก็นำเสนอเรื่อง "การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management)"

ก็มีประเด็นที่่น่าสนใจหลายประเด็นครับ เช่น

  • เราจะประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดของ Benchmarking , QC , Six Sigma , Pokayoke มาใช้ในการจัดการการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษาได้อย่างไร ?
  • เราจะประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดของ "การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management)" มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างไร ?

สรุป 

  • การเรียนไม่ใช่แค่รู้ ทุกเรื่องท่านอาจารย์เน้นเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษา
  • คำว่า "กลยุทธ์,ยุทธศาสตร์(Strategic)" คือวิธีปฏิบัติที่สมเหตุสมผล เป็นวิธีการปฎิบัติที่ "ไม่ธรรมดา" เป็นวิธีการที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ
  • เราจะบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การจัดการการศึกษามีคุณภาพได้อย่างไร ?
  • จะหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์การของเราได้อย่างไร ?
  • การบริหารจัดการ ต้องมีเป้าหมาย --> หากลยุทธ์ --> ไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • วิสัยทัศน์(Vision) คือเป้าไกล พันธกิจคือสิ่งที่ต้องทำ

ท่านอาจารย์ก็เล่าถึงประสบการณ์การทำงานของท่านให้ฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการทำงาน ก็มีประโยชน์สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานครับ มีคำถามที่น่าสนใจคือ "ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จซักทีจะทำอย่างไร"  ถ้ายังไม่สำเร็จเราก็ต้องหาวิธีการใหม่ เป้าหมายเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีวิธีการมากมาย(ที่ถูกต้องด้วยนะครับ) ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายและตั้งใจไว้ เหมือนการยิงธนูต้องกำหนดเป้าก่อนแล้วยิงธนูออกไปให้ถูกเป้า ไม่ใช่ยิงธนูออกไปก่อนแล้วค่อยไปเขียนเป้าทีหลังนะครับ

หมายเลขบันทึก: 192041เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2008 22:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2012 09:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี